Účelové stipendium

Účelové stipendium je upraveno v čl. 5 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze.


Účelové stipendium může být přiznáno studentovi


  • jako mimořádné stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, sportovní, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví děkan

  • v případě mimořádné situace studenta; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví rektor

  • na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví děkan

  • v případech zvláštního zřetele hodných jako je účast na pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví v souladu s vnitřním předpisem fakulty (Pravidly pro přiznávání stipendií na fakultě) děkan.


Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce je u stipendia podle písm. a) nebo d) 82.000 Kč, písm. b) 30.000 Kč, písm. c) 60.000 Kč.Rektor nebo děkan mohou dále ze zcela mimořádných, zvláštního zřetele hodných, důvodů přiznat studentovi účelové stipendium ve formě mimořádné ceny; podmínky přiznání mimořádných cen, jejich výši a další podrobnosti stanoví příslušné výnosy rektora nebo děkana.Podrobnější úpravu pravidel a podmínek pro přiznávání účelového stipendia obsahuje vnitřní předpis fakulty, zpravidla nazvaný Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě, příp. opatření děkana. 
Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám