Fondy Evropské unie

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy:


  • Fond soudržnosti

  • Evropský sociální fond

  • Evropský fond pro regionální rozvoj

  • Evropský námořní a rybářský fond

  • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova


Na právě probíhající programové období (2014-2020) má ČR z evropských fondů k dispozici 23,83 miliard eur.


Více informací naleznete na přehledných stránkách věnovaných fondům Evropské unie


Portál slouží jako rozcestník pro získávání komplexních a spolehlivých informací o fondech EU v České republice. Je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které vystupuje v roli centrálního koordinátora využívání fondů EU v České republice. Pro výkon této funkce byl na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK).


Poslední změna: 21. leden 2018 23:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám