Depozitní středisko Ústřední knihovny UK v Lešeticích

Knihovna v Lešeticích spravuje fond bývalého ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, který obsahuje zejména společenskovědní literaturu v konečném součtu 380 000 svazků knih a časopisů. Značnou část studijního fondu tvoří literatura o mezinárodním dělnickém a komunistickém hnutí, součástí je též část bývalé Masarykovy knihovny, čítající přibližně 25 000 položek a tzv. prohibita získaná v období cenzury.


ilustrační obrázek


Kde nás najdete a co nabízíme

Ústřední knihovna UK - Archivní a depozitní středisko Lešetice

Lešetice 60, 262 31 Milín

(+420) 318 630 838

Petra Kašparová

Bc. Tamara Švaříčková


Provozní doba:

pondělí–pátek: 6.00–14.30

(po telefonické domluvě možno i jindy)


Výpůjčka monografií a periodik této knihovny je umožněna přísně prezenčně a to ve studovně v Lešeticích nebo ve studovně Evropského dokumentačního informačního střediska.


Svým uživatelům nabízí knihovna především rešeršní služby a meziknihovní výpůjční službu (MVS). Pro více informací o MVS klikněte na níže uvedený odkaz. V současnosti se v knihovně provádí retrokatalogizace fondu, přispívá se svým podílem k tvorbě Centrálního katalogu UK, Souborného katalogu ČR a Databáze národních autorit ČR. Provádí se též ochrana a konzervace fondu.


Meziknihovní výpůjční služba

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy zajišťuje meziknihovní výpůjční službu pouze pro jednotky umístěné v detašovaném pracovišti Ústřední knihovny UK v Lešeticích. (Požadavky na MVS knihoven fakult a součástí UK vyřizují jednotlivé knihovny.)


Zásady poskytování meziknihovní výpůjční služby Ústřední knihovny UK:

  • Knihovny žádají o MVS vyplněním elektronického formuláře viz níže - Žádanka o meziknihovní výpůjční službu.

  • Externí uživatelé musí o MVS požádat prostřednictvím odborné nebo veřejné knihovny v místě svého působiště, kde jsou registrovanými čtenáři.

  • Požadavek pro knihovny v Praze bude doručen osobně, na jiné místo po ČR bude zaslán poštou.

  • Publikace zapůjčené v rámci MVS jsou určeny výhradně k prezenčnímu studiu v knihovně, která o MVS požádala.

  • MVS Ústřední knihovny UK bude vyřízena nejpozději do 2–3 týdnů od přijetí žádanky.

  • MVS je poskytována bezplatně.


ŽÁDANKA o meziknihovní výpůjční službu detašovaného pracoviště Ústřední knihovny UK v Lešeticích

Po vyplnění všech důležitých údajů potvrďte na konci formuláře tlačítkem Odeslat.

V případě potíží nás kontaktujte na adrese nebo popřípadě .

Poslední změna: 14. duben 2015 11:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám