Priority Fondu mobility UK

Opatření rektora č. 5/2017

Název: Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2017K provedení: odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy


Účinnost: od 15. ledna 2017

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2017


 1. Priority v jednotlivých oblastech:

   


    a. 

  Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia, zejména :

  • studenti na  základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci

  • studenti v rámci účasti ve společných doktorských  programech - se zřetelem k joint degree a cotutelle

  • studenti realizující pobyt formou „free movers“ a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu

  zvláště pak:


   v návaznosti na reciprocitu

    s ohledem na dlouhodobou výměnu

    s prezentací vlastních výsledků výzkumu


  Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studijního plánu, v magisterském studiu alespoň zčásti.

    b. 

  Studium zahraničních studentů na UK


              

  • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci

  • studenti doktorského a magisterského studijního programu v prezenční formě studia se zřetelem ke společným programům - joint degree, cotutelle a formou „free movers“


    c. 

  Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě


  • zavedení nové discipliny (oboru) ve studiu či vědě na UK

  • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

  • působení v rámci několika fakult na UK

  • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

  • působení pracovníka ze zahraniční univerzity  v rámci „sabbatical“ na UK

  • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK


    d. 

  Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


  zvláště pak:


  v rámci přípravy společného programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem


   

 2. Termíny pro podání návrhů v roce 2017:


  • v letním semestru: do 30. března 2017

  • v zimním semestru: do 17. října 2017V Praze dne 13. ledna 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektorPoslední změna: 22. leden 2018 00:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám