Metodika hodnocení

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)


Vláda svým usnesením ze dne 19. června 2013 č. 475 schválila dokument "Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)".

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika je platná pro roky 2013, 2014 a 2015. Po roce 2015 by měl být vytvořen a zaveden nový systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací.


Metodika je založena na 3 pilířích:

  • Pilíř I: oborové hodnocení publikačních výsledků.

  • Pilíř II: hodnocení kvality vybraných výsledků.

  • Pilíř III: hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu.


Principy Metodiky:

  • zavedení oborového hodnocení, tj. zohlednit jednotlivá oborová specifika zavedením oborových skupin,

  • zavedení hodnocení kvality (excelence) v rámci oborových skupin,

  • změna způsobu hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu,

  • cílem je odstranit některé kritizované nedostatky stávajícího systému hodnocení výsledků, které způsobují neefektivitu ve financování výzkumu.


Oborové skupiny - bodové a procentní limity pro jednotlivé druhy výsledků.

Pro každou oborovou skupinu metodika určuje relevantní druhy výsledků a jejich případné maximální podíly na bodových hodnotách (pilíř I). Některé výsledky v některých oborových skupinách nejsou hodnoceny vůbec, v jiných oborových skupinách mají stanoven procentní limit na bodovém množství této oborové skupiny.

Zdroj: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015).Poslední změna: 12. listopad 2014 16:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám