Rusko

STUDIUM V RUSKU


Je možno na těchto univerzitách:

Lomonosov Moscow State University

St. Petersburg State UniversityLomonosov Moscow State University


http://www.msu.ru/


Participující fakulty: FHS, FSV, FF, HTF, MFF, PedF, PF.


Počet míst: není stanoven.


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, neposkytuje stipendium, ubytování zajistí partnerská univerzita na náklady studenta.

Orientační cena ubytování: 7000-8000 rublů/měsíc.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ nebo RJ)


 • Vyplněná přihláška

 • Studijní plán obsahující seznam požadovaných předmětů a plánované výsledky

 • Kopie cestovního dokladu

 • CV

 • Doporučující dopis

 • Motivační dopis

 • Potvrzení o jazykové zdanotnosti (RJ)

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (testy na TBC a HIV nejsou nutné)

Více informací na http://www.msu.ru/en/intcoop/stazhmsu.html.


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů:


 • pro pobyt v zimním semestru: 1. února,

 • pro pobyt v letním semestru 2017/2018: 15. září.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).
St. Petersburg State University


http://www.spbu.ru/


Participující fakulty: FSV, FF, PF

Počet studentů: 2 studenti z každé fakulty

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, partnerská univerzita zdarma zajistí ubytování na kolejích, podle aktuální finanční situace může poskytnout stipendium.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ nebo RJ)


 • Elektronicky vyplněnou a podepsanou přihlášku

 • Elektronicky vyplněný a podepsaný motivační dopis

 • Studijní plán

  Nabídku předmětů naleznete zde

 • Kopie cestovního dokladu (doba platnosti cestovního dokladu musí být minimálně 1,5 roku od začátku studentské výměny)

 • Potvrzení o jazykové zdatnosti (RJ/AJ v závislosti na požadovaných předmětech)

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti v RJ (v případě ubytování na kolejích požadované vyšetření plic, dále se doporučuje podstoupit 1-2 měsíce předem HIV test kvůli žádosti o vízum)

Další informace najdete na http://ifea.spbu.ru/en/sep.

Užitečné informace pro výměnné studenty je možno dohledat na https://spbuambassador.wordpress.com/.


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů:


 • pro pobyt v zimním semestru: 1. dubna,

 • pro pobyt v letním semestru 2017/2018: 1. října.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).
Bližší informace


Odbor pro zahraniční vztahy RUK

Mgr. Marie Micková

Poslední změna: 22. leden 2018 00:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám