2. výročí činnosti

2. výročí činnosti Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK vzniklo v rámci změn Organizačního řádu RUK a jeho zřízení bylo projednáno Kolegiem rektora dne 17. května 2004. Dne 14. 10. 2004 se uskutečnilo  slavnostní otevření v loděnici Regata v Praze Podolí pod patronací paní prorektorky prof. RNDr. Evy Kvasničkové, CSc., děkana UK FTVS prof. ing. Václava Bunce, CSc. a děkana UK PřF prof. RNDr. Pavla Kováře, CSc. Vytvořením tohoto zařízení vzniklo také vzdělávací centrum vědecké a odborné činnosti studentů pregraduálního i postgraduálního studia.


Hlavním důvodem, proč jsme centrum založili, bylo usnadnit  integraci zdravotně postiženým do společnosti.


Již před mnoha lety jsme si uvědomili, co znamená pro postižené sport, při kterém se mohou vyrovnat zdravým a mohou prožívat radost z pohybu.


Sport zdravotně postižených nemůže kopírovat sport zdravých. Ze zdravých sportovců se rekrutují funkcionáři, trenéři i manažeři. U zdravotně postižených to není možné, potřebují pomoc zdravých - tzn. doprovody, instruktory a asistenty.


Dne 12. 10. 2006  jsme připravili s týmem spolupracovníků u příležitosti druhého výročí slavnostního otevření Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK - sportovní odpoledne pro zdravotně postižené.V první části programu proběhla schůzka kontaktních osob z jednotlivých fakult UK. Ve druhé části potom sportovní odpoledne pro postižené studenty a organizace, které s těmito lidmi pracují (Paraple, Jedličkův ústav, škola Jaroslava Ježka apod.).


Schůzku kontaktních osob řídil prorektor Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. a vedoucí IPC UK PhDr. Hana Urychová. Celkem se zúčastnilo 15 zástupců jednotlivých fakult a další pracovníci UK.


Ve druhé části schůzky byli přítomní seznámeni s konkrétní činností našeho centra v loděnici Regata.


Na závěr byly předneseny a prezentovány dvě přednášky: Windsurfing nevidomých - výběr vhodného náčiní, metodika a výcvik začátečníků (Dr. Jan Hruša) a Plavání zrakově postižených (Dr.Karel Kovařovic).K oběma přednáškám proběhla obsáhlá diskuze.


Sportovního odpoledne se zúčastnilo celkem 43 postižených, doprovodů a hostů.Nejaktivnější byla skupina nevidomých a slabozrakých chlapců ze speciální školy Jaroslava Ježka. Vyzkoušeli si všechny pomůcky a paradoxně největší zájem měli o jízdu na handbiku vyrobeném pro vozíčkáře, na kterém byli spokojení a cítili se bezpečně.

Úspěšnost celé akce byla podtržena krásným a teplým počasím.19.10.2006 Dr. Jan Hruša - ved. centra


Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám