Smlouvy o dvojím vedení doktorských prací (co-tutelle)

Smlouvy o dvojím vedení doktorských prací (co-tutelle)Jedná se o mezinárodní spolupráci v oblasti studia doktorandů, které probíhá v tzv. režimu co-tutelle.


Doktorát „pod dvojím vedením“ (these en co-tutelle) je založen na spolupráci se zahraničními partnerskými univerzitami a umožňuje studentům doktorského studia vypracovat část své disertační práce na zahraničních pracovištích a pod vedením odborníků z obou institucí zapojených do meziuniverzitní spolupráce.Tato forma studia přispívá k prohloubení internacionalizace doktorského studia a v dlouhodobém hledisku prospívá zapojení vědy a výzkumu na fakultách do evropského prostoru.


Studium v režimu co-tutelle  dosud probíhá s vybranými univerzitami ve Francii, Německu, Belgii a Polsku.

Univerzity v zahraničí přistupují k uzavírání smluv v režimu co-tutelle různě, a proto může při uzavírání konkrétních smluv dojít k dílčím modifikacím.

Např. zahájení společného vedení mezistátního doktorského studijního programu mezi UK a německou partnerskou univerzitou je podmíněno souhlasem rektorů obou univerzit ve formě Dodatkového protokolu k Dohodě o spolupráci o společném vedení (co-tutelle) mezistátního doktorského studijního programu. Tento smluvní dodatek je vypracován rektoráty obou univerzit na základě projeveného zájmu z fakult.


S každým studentem doktorského studia je uzavírána Smlouva o společném vedení (co-tutelle) mezistátního doktorského studijního programu, ve které jsou zakotveny konkrétní individuální podmínky studia. Uzavírání těchto smluv je v kompetenci fakult.Vzorový Dodatkový protokol k Dohodě o spolupráci o společném vedení (co-tutelle) mezistátního doktorského studijního programu mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Universität zu Köln (SRN)


Česká verze


Německá verze


Anglická verze


Vzorová Smlouva o společném vedení (co-tutelle) mezistátního doktorského studijního programu mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Universität Konstanz (SRN)


Česká verze


Německá verze


Anglická verze
Upozornění: v přípravě je nový vzor této smlouvy, který bude v brzké době zveřejněn.


Seznam uzavřených smluv o dvojím vedení doktorských prací (cotutelle)


200620072008


Poslední změna: 12. listopad 2014 16:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám