7. rámcový program EU

V současné době pouze dobíhají již řešené projekty 7. rámcového programu. řešitelé zde naleznou některé užitečné informace. Novým žadatelům doporučejeme zapojení do 8. rámcového programu- Horizontu 2020.


V bloku Praktické informace pro navrhovatele a řešitele projektů najdete specifické informace pro zaměstnance UK. Konkrétně se jedná o vzorové formuláře s informacemi o UK, různé vzorové smlouvy a další důležité informace.Upozorňujeme, že některé interní pokyny, které nejsou určeny pro širší veřejnost, se mohou nacházet na stránkách nepřístupných z mimouniverzitních počítačů (a tudíž zpravidla ani z počítačů fakultních nemocnic).


Na stránce Zapojení UK do 7.RP naleznete přehled všech projektů řešených pracovníky Univerzity v 7. rámcovém programu.


Pod odkazem Často kladené otázky najdete vysvětlení cizích pojmů používaných v 7.RP.


V bloku Užitečné odkazy - Informační brožury najdete odkazy na důležité webové stránky a informační brožury věnované specifickým problémům 7.RP.


Na stránce Horizont 2020 najdete informace o 8. rámcovém programu EU, který začal 1. ledna 2014.


Informační stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Náměty na vylepšení nebo doplnění těchto stránek zasílejte laskavě .


Financování, právní aspekty a management projektů 7. RP

Technologické centrum nabízí konzultační a expertní aktivity pro projekty 7.RP EU/Euratom v oblastech finančních a právních aspektů tohoto programu a v otázkách projektového managementu.


S konkrétními dotazy týkajícími se výše uvedených oblastí se neváhejte kdykoliv obrátit na jednotlivé národní kontaktní pracovníky (NCP) působící v Technologickém centru, konkrétně a (finance/management) a (problematika právních aspektů a ochrany duševního vlastnictví - IPR).
Poslední změna: 21. leden 2018 23:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám