Aktuální nabídky - info

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2012/2013


Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2012/2013 - na základě rozpisu kvót pro UK


Jako každoročně vás informujeme o termínech pro podání přihlášek na stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky UK, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních následující doklady:


1. Přihlášku (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

2. Studijní záměr

3. Studijní průměrBližší informace ke stipendijním pobytům jsou k dispozici na www.dzs.cz (nabídka AIA).


Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky zde:www.dzs.cz


Vyplněnou přihlášku s dalšími doklady odevzdávají zájemci na zahraničních odděleních jednotlivých fakult k dřívějším termínům, které si fakulty samy stanoví. O tomto termínu se musí studenti informovat přímo na svých fakultách!!!


Nominace s pořadím uchazečů poté postupují zahraniční oddělení fakult na Rektorát Univerzity Karlovy – Odbor pro zahraniční vztahy nejpozději do níže uvedených termínů:do 16.11.2011 Portugalsko


do 09.12.2011 Čína, Egypt, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Makedonie, Malta, Rusko, Slovinsko, ŠvédskoPoslední změna: 22. leden 2018 00:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám