CAS - Centrální autentizační služba UK

Centrální autentizační služba (CAS) slouží k ověření totožnosti uživatelů pomocí přihlašovacího jména a hesla pro:


Některé aplikace vyžadují výhradně heslo vydané osobně, takzvané ověřené heslo (informace o přidělování hesel viz dále).


Smyslem existence CAS je zjednodušit uživatelům přihlašování k aplikacím tak, aby mohli všude používat stejné uživatelské jméno a heslo.


Uživatelem CAS se může stát každý vlastník průkazu studenta/zaměstnance/externího uživatele služeb UK, lépe řečeno každý, kdo má v IS UK přiděleno osmimístné číslo osoby, které je vytištěno na identifikačním průkazu UK pod fotografií.


Při návštěvě Výdejního centra průkazů nebo pověřeného pracoviště fakulty je standartně generováno počáteční heslo, které má platnost pět dnů a je nutné, abyste si jej v této lhůtě změnili na těchto stránkách . Pokud tak neučiníte, je potřeba znovu navštívit výdejní centrum a vyzvednout si nové počáteční heslo. Takto nastavená hesla považujeme za ověřená.


Účty zaměstnanců Pedagogické fakulty používají fakultní hesla platná v síti PedF.


Heslo si také můžete kdykoliv nastavit prostřednictvím webu CAS zde. Takto nastavené heslo ale nepovažujeme za důvěryhodné a přijdete tak o možnost přístupu k některým aplikacím.


Přírodovědecká, Matematicko-fyzikální a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové nepovolují tento způsob nastavení hesla pro své studenty a zaměstnance a vyžadují heslo ověřené.Pokud heslo zapomenete, můžete si jej po zadání některých osobních údajů změnit zde. Takto nastavené heslo ale považujeme za méně důvěryhodné a přijdete tak o přístup k některým aplikacím.


Pro plné obnovení přístupu ke všem aplikacím je nutné si osobně vyzvednout nové počáteční heslo. Můžete tak učinit ve výdejním centru nebo pověřeném pracovišti fakulty.


Podrobnější informace o autentizační službě UK naleznete na stránkách https://ldap.cuni.cz/


Poslední změna: 22. leden 2018 00:03 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám