Stipendia a podpory

Na této stránce naleznete informace o možnostech studia a stáží pro doktorandy a mladé vědce na zahraničních univerzitách a dalších akademických institucích. Jsou zde uvedeny i některé možnosti dofinancování stipendií pro pobyt na zahraničních univerzitách.Academics.com

Academics.com se orientuje na nabídky pracovních pozic pro výzkumné pracovnice a pracovníky, kteří mají zájem o další rozvoj svojí kariéry. Nabídky pracovních pozic se soustředí na německy mluvící země, tedy Německo, Rakousko a Švýcarsko.


Eastchance.com

Webová stránka Eastchance.com přináší informace o studijních a pracovních příležitostech, které   cílí na studenty a začínající vědce ze střední a východní Evropy. Dále přináší informace o mezinárodních akcích a to jak konferencích, seminářích, tak letních školách, určených pro studeny nebo začínající vědce a vědkyně, jejichž účast je podpořená z grantu, nebo není podmíněna poplatkem (případně je zde nízký poplatek). Součástí webové stránky jsou také vodítka, které jsou nápomocná při podávání žádosti o stipendium nebo stáž – jak napsat CV, motivační dopis, výzkumný návrh atd.


EURAXESS

Portál Evropské komise, který nabízí možnost zdarma publikovat a vyhledávat v nabídkách výzkumných pozic a grantových příležitostí v Evropě. EURAXESS je také celoevropská síť iniciovaná Evropskou komisí. EURAXESS Česká republika má dvě servisní centra a osm regionálních kontaktních míst v různých výzkumných institucích a univerzitách v České republice, na něž se výzkumní pracovníci mohou obracet se svými dotazy.


Dům zahraničních služeb

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv a další stipendia pro studující vysokých škol včetně nabídek pro doktorandky a doktorandy.


Find a PhD

Portál FindAPhD.com obsahuje obsáhlou databázi aktuálních příležitostí pro studenty doktorského studia. Nabídky pocházejí z univerzit v Evropské Unii.


Beasiswa Scholarships

Stránky pro studující a všechny, kdo hledají stáž, grantovou podporu, stipendia nebo odborné pozice. Server uveřejňuje nabídky pro studující vysokých škol, postgraduální studující, doktorské studentky a studenty a postdoky.


IEFA International Financial Aid and College Scholarship Search

IEFA je přední zdroj pro vyhledávání finanční podpory, stipendií, stáží, informací o grantech a udílení cen za vědeckou činnost. Přehledné vyhledávání podle oboru, cílové země a typu hledané informace je uživatelsky velmi přístupné. Registrace zdarma umožní vedle přístupu k detailním informacím také možnost zasílání aktuálních informací o novinkách v konkrétním oboru.


International Scholarships and Financial Aid

Databáze s nabídkami stáží, studijních příležitostí a finanční podpory pro studující vysokých škol, doktorské studující a postdoky.


Science Careers

Science Careers je určen pro kvalifikované vědkyně a vědce, jimž poskytuje pracovní nabídky v oblastech průmyslu, vědeckých a státních institucí. Poskytuje přehled všech žádaných informací o možnostech rozvoje kariéry vědkyň a vědců. Přístup k nabídkám je pro všechny uživatele webu zdarma.
DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft/German Research Foundation)

www.dfg.de


MPG (Max-Planck-Gesellschaft/Max Planck Society)

www.mpg.de


Alexander von Humboldt-Stiftung/ Alexander von Humboldt Foundation

www.humboldt.foundation.de


Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren/

Helmholtz Association of National Research Centres

www.helmholtz.de


DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/ German Academic Exchange Service

www.daad.de

www.daad.cz


BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) - podpora spolupráce mezi bavorskými univerzitami se zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy: nabídka stipendií pro doktorandy.

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/

Poslední změna: 21. leden 2018 23:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám