Významné objekty a sbírkyBudova Karolina

Karolinum je národní kulturní památkou a hlavním sídlem UK; budova Karolina náleží univerzitě od r. 1383. K nejvýznamnějším prostorám Karolina, kde se odehrávají veškeré významné ceremoniály a společenské události, patří především Velká aula, nacházející se v prvním patře. V jejím čele je umístěn gobelín podle návrhu V. Sychry, v jehož středu jsou vetkány motivy nejstaršího pečetidla UK, úryvky z Karlovy zakládací listiny z r. 1348 a symboly čtyř původních univerzitních fakult. Významným architektonickým prvkem Velké auly je gotický arkýř s původní univerzitní kaplí. Dalšími význačnými a krásnými prostory Karolina jsou dále Malá aula, Vlastenecký sál s bustami významných osobností, v přízemí pak Císařský sál s portréty Marie Terezie, Josefa II. a Leopolda II. od Barbary Kraft-Steinerové z roku 1799 či křížová chodba s původní gotickou klenbou – tato chodba nyní slouží jako výstavní prostor.

Profesní dům

Budova MFF na pražském Malostranském náměstí je významnou barokní památkou. Byla postavena v poslední třetině 17. století jako profesní dům jezuitského řádu při kostele sv. Mikuláše podle projektů Giovanniho Domenice Orsiho a Francesca Luraga. V objektu je i několik reprezentativních prostor, z nichž nejnáročněji byl vyzdoben refektář, který dnes slouží jako aula. Od roku 2008 se v těchto prostorách konají bakalářské promoce.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK v Praze

Botanická zahrada PřF UK patří jako instituce k nejstarším evropským univerzitním zahradám, má rozlohu 3,5 ha. Nejcennější expozicí je kolekce středoevropské květeny, založená již v roce 1904.

www.bz-uk.cz

Botanická zahrada léčivých rostlin

Celková plocha Botanické zahrady léčivých rostlin při FaF UK v Hradci Králové je 2,5 ha; zahrada poskytuje léčivé rostliny pro pedagogické a výzkumné účely.

http://www.faf.cuni.cz/

Hrdličkovo muzeum člověka

Hrdličkovo muzeum člověka při PřF UK je rozděleno na část muzeální (přístupnou veřejnosti) a depozitář (určený pro studijní a vědecké účely). Je zde umístěno cca 4 000 exponátů – např. sbírka odlitků obličejových masek a hlav severoamerických indiánů, sbírka trepanovaných lebek atd.

www.natur.cuni.cz/~hmc/

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Mapová sbírka PřF UK byla založena roku 1920 jako Státní sbírka mapová Republiky československé. Kartografický fond patří mezi nejvýznamnější v ČR – tvoří jej přes 2 000 atlasů (od 16. století), 60 glóbů, kolem 100 000 mapových listů aj.

www.natur.cuni.cz/mapcol/

Mineralogické muzeum Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Sbírka s aktuálním inventářem více než 22 000 položek vznikla již v roce 1775. Muzeum slouží mj. při výuce mineralogie a je přístupné i veřejnosti.

http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/muzeum/

Sbírka sádrových odlitků antické plastiky

Soubor sádrových odlitků antické plastiky dosud umístěný v Muzeu antického sochařství a architektury v Litomyšli (detašované pracoviště Ústavu pro klasickou archeologii FF UK), byl na jaře roku 2011 přesunut do nově zrekonstruované budovy Muzea Ústí nad Labem. Zde vznikla nová expozice, navazující na koncepci muzea v Litomyšli. Část exponátů se také přesunula do centrální knihovny v suterénu hlavní pražské budovy FF, kde vznikla nevelká reprezentativní výstava. Další exponáty doplnily stávající expozici v Galerii antického umění v Hostinném.

Galerie antického umění v Hostinném

Expozice univerzitní sbírky odlitků antických soch.

http://hostinne.ff.cuni.cz/

Muzeum normální a srovnávací anatomie 1. lékařské fakulty

V muzeu anatomického ústavu jsou uchovávány preparáty, které se týkají normální lidské anatomie. Sbírka vznikla již v polovině 18. století a tvoří ji např. řezy orgány nebo celými částmi těla, plastinované preparáty, odlitky apod.

http://anat.lf1.cuni.cz/muzeum.php

Muzeum anatomického ústavu Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Muzeum bylo založeno v roce 1945. Nejvíce jsou ve sbírce zastoupeny kostní exponáty. Muzeum slouží především k výuce posluchačů medicíny a zdravotnických pracovníků.

http://www.lfhk.cuni.cz/anatomie/domstr/anatomie.htm

České farmaceutické muzeum

Historická sbírka FaF UK v hospitálu Kuksu obsahuje nejrůznější sbírkové předměty, jako např. léčiva a přípravky farmaceutického průmyslu (na 6 000 registrovaných kusů), lékárenské nádoby, výrobní nástroje a přístroje či několik mobiliářů z lékáren. Muzeálie doplňuje rozsáhlý archiv a 14 306 evidovaných svazků knih a časopisů. Jde o největší farmaceutickou historickou knihovnu ČR.

www.ceska-apatyka.cz

Chlupáčovo muzeum historie Země

Muzeum PřF UK slouží především k výuce a výzkumu v oblasti historické geologie, paleontologie, všeobecné geologie a dalších příbuzných oborů.

www.natur.cuni.cz/geologie/chlupacovo-muzeum

Fakultní kaple

Fakultní kaple KTF a ETF UK

www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html (kaple Sedes Sapientie v budově KTF, Thákurova 3 – Praha 6 )

http://web.etf.cuni.cz/ETF-231.html (kaple v podzemí budovy ETF, Černá 9 – Praha 1)

Faustův dům

První zmínky o tomto objektu pocházejí již ze 12. století. K pověstem o Faustovi pravděpodobně nejvíce přispěli v 16. století  dva vlastníci tohoto domu – Eduard Kelley a také jeho další majitel - Mladota ze Solopysk, kteří zde prováděli alchymistické pokusy. Na začátku 20. století dům získala Všeobecná nemocnice. V současnosti budovu spravuje a využívá 1. lékařská fakulta UK.

http://www.lf1.cuni.cz/faustuv-dum-historie-a-legendy

Další místa (nejen) pro setkávání

Studentský klub Celetná

Byl vybudován ve sklepních prostorách v pražské Celetné ulici, které byly zrekonstruovány Univerzitou Karlovou, z jejíhož rozpočtu je také spolufinancován provoz klubu. Klubový program tvoří koncerty, vernisáže, promítání filmů, divadelní představení atp.; klub slouží také jako kavárna.

Studentský klub Celetná

Kostel Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě

Každou neděli a úterý se zde konají studentské bohoslužby.

www.salvator.farnost.czPoslední změna: 22. leden 2018 00:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám