FAQ - často kladené dotazy


K jakým změnám došlo při používání průkazu v PID v souvislosti s projektem Opencard - Karta Pražana?

  • Zaměstnanci i studenti UK mohou nadále používat průkaz studenta UK jako průkaz PID a zakoupit si k němu jízdenku 30denní, měsíční, 90denní.

  • Občanské čtvrtletní a roční jízdenky jsou k dispozici už jen v elektronické podobě na Opencard, k průkazu zaměstnance UK je tedy není možné pořídit.

  • Student UK si může (ale memusí) pořídit Opencard, průkazem studenta UK pak prokáže nárok na slevu při zakoupení elektronické jízdenky, pokud dosud nedovršil 26 let věku.


Jak správně vyplnit časovou jízdenku (kupón) PID?

Časovou jízdenkou (kupón) PID vyplníte tím způsobem, že na prvni dvě mista zleva vpíšete nuly a dále opíšete číslo průkazu studenta UK, které se nachází pod fotografií.


Je možné vydat průkaz studenta před zápisem do prvního ročníku?

Ne, pokud nejste zapsán do studia pro daný akademický rok, průkaz UK Vám nemuže být vydán. K vydání průkazu potřebujete, mimo jiné, platný fakultní kupon, který získáte při zápisu do studia.


Již jsem studoval na UK a byl mi vydán studentský průkaz, který jsem odevzdal na studijním odd. Nyní studuji jinou fakultu, mám nárok na nový průkaz?

V případě odevzdání průkazu na studijní oddělení po ukončení (přerušení studia) a opětovném zahájení studia na UK si odevzdaný průkaz opět vyzvedněte na studijním oddělení, kde jste průkaz odevzdal a doplntě aktuálním fakultním kuponem. V případě průkazu s licencí ISIC si nechte licenci prodloužit ve výdejním centru průkazů UK. Pokud jste průkaz neodevzal doplňte jej pouze aktuálním fakultním kuponem.


Slouží fakultní kupón k prodloužení licence ISIC?

ROZHODNĚ NE! Fakultní kupon značí pouze příslušnost k dané fakultě UK. K prodloužení licence ISIC je třeba navštívit výdejní centrum průkazů a za poplatek si nechat prodloužit licenci ISIC ( to je vyznačeno, na zadní straně průkazu, nalepením revalidační známky).


Můžete mi, prosím, poradit, jak (kde a kdy) si mohu prodloužit platnost licence ISIC?

Prodlužování karet s licencí ISIC probíhá ve všech výdejních centrech UK. Pro prodloužení licence ISIC je zapotřebí mít sebou průkaz ISIC a fakultní kupón pro daný akademický rok.


Kde jsou výdejní centra průkazů a jaká je jejich otevírací doba?

Tyto informace najdete na stránce o výdejních centrech UK.


Co všechno potřebuji pro vydání nového průkazu studenta?

Fakultní kupón, index UK nebo průkaz totožnosti, poplatek na průkaz s licencí ISIC.


Kde získám fakultní kupón?

Kupóny se standardně vydávají na studijním oddělení fakulty při zápisu do dalšího ročníku.


Potřebuji si k výdeji průkazu přinést fotografii?

Vlastní fotografie není třeba, focení (snímání kamerou) studentů probíhá přímo ve výdejním centru.


Lze pořídit na průkaz vlastní fotografii?

Tato možnost není z technického hlediska možná.


Je někde zveřejněn seznam slev, které mohu uplatnit na licenci ISIC (ITIC / ALIVE)?

Vybraný seznam slev plynoucích z licence ISIC (ITIC) naleznete stránce "Vybrané slevy na ISIC", úplný přehled pak na stránkách ISIC. Úplný přehled slev plynoucích z licence ALIVE je na stránkách ALIVE.


Může mi být vydán průkaz, jestliže jsem studentem doktorského (Ph.D., Th.D.) studia?

Ano, studenti prezenční i kombinované formy doktorského studia mají nárok na průkaz studenta UK a může jim být vydán i průkaz studenta UK s licencí ISIC.


Může mi být vydán průkaz, jestliže si dělám titul JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., ThLic., ThDr.?

Na průkaz studenta UK ani průkaz ISIC nemáte nárok, protože nejste studentem, ale účastníkem rigorózního řízení.

Můžete však získat průkaz "externího uživatele služeb UK". Podrobnosti naleznete zde.


Může mi být vydán průkaz, jestliže jsem zahraničním studentem?

Pokud jste studentem řádně zapsaným do studijního programu vyučovaného v českém nebo cizím jazyce, máte nárok na průkaz studenta UK i na průkaz studenta UK s licencí ISIC.

Pokud jste studentem, který je na UK v rámci zahraničního výměnného pobytu, máte nárok na průkaz zahraničního studenta UK (tento průkaz má žlutou barvu).

Pokud studujete pouze vybrané přednášky/kurzy, je pro Vás určen průkaz "externího uživatele služeb UK".


Ztratil/a jsem kupón a doposud jsem si nevyzvedl/a průkaz studenta. Jak mám postupovat?

Dostavte se do kteréhokoli z výdejních center pro průkaz. Vezměte si s sebou index pro prokázání, že jste zapsán/a ke studiu na UK. Bude Vám vydán průkaz a potvrzení o zaplacení částky za ztracený kupón, se kterým si na studijním oddělení příslušné fakulty vyzvednete nový.


Co mám dělat při ztrátě průkazu?

Při ztrátě, odcizení nebo poškození průkazu vydá studentovi nový průkaz libovolné výdejní centrum. Nový kupón vydává následně příslušná fakulta, na základě potvrzení o zaplacení poplatku, které obdržíte ve výdejním centru.

Při opakovaném vydání průkazu, kupónu nebo pouzdra je nutné zaplatit náhradu nákladů na vydání nového průkazu.


Mohu při výdeji průkazu s licencí ISIC uplatnit slevu od ČSOB?

Slevovou poukázku na průkaz nelze uplatnit při vydání průkazu studenta UK s licencí ISIC, protože Univerzita Karlova nemá s žádnou bankovní institucí smlouvu o poskytování této slevy.

Slevu banky je možné uplatnit pouze tehdy, pokud banka poskytuje slevu následně po vydání průkazu na základě jeho předložení v bance.


Mohu získat průkaz s licencí ISIC, jestliže jsem přesáhl/a věk 26 let?

Ano, průkaz s licencí ISIC získat můžete, nemusí Vám však být poskytnuty veškeré výhody, protože někteří poskytovatelé služeb limitují poskytnutí slevy na ISIC věkem. Více informací naleznete na stránkách ISIC.


Jak lze použít průkaz studenta UK v rámci Dopravních podniků hl. m. Prahy?

Více informací v tomto dokumentu POUŽITÍ PRŮKAZŮ UK V PID.


Jak probíhá vydávání zaměstnaneckých průkazů a průkazů s licencí ITIC nebo ALIVE?

Výdej průkazů zaměstnanců UK a průkazů s licencí ITIC nebo ALIVE pro všechny fakulty a další součásti UK probíhá standardně ve výdejních centrech průkazů UK. Zaměstnanec se dostaví do výdejního centra průkazů s dokladem, jímž prokáže svou totožnost. K vydání průkazu dochází na místě na počkání. Při vydání průkazu je pořízena fotografie, která je následně natištěna na průkaz.


Jsem účastník kurzu CŽV. Mám nárok na studentský průkaz UK?

Ne, máte nárok pouze na "průkaz externího uživatele služeb UK".


Je možné registrovat do systému UK "neuniverzitní" průkaz? Jaký?

V souladu s bodem 3 Opatření rektora č. 24/2006 může být registrován průkaz studenta nebo průkaz zaměstnance jiné vysoké školy v ČR, pokud je osazen čipem splňujícím specifikaci MIFARE Standard a je opatřen fotografií, jménem a příjmením.

Z technických důvodů nelze takový průkaz použít pro registraci v knihovnách UK. Pro využití služeb knihoven UK je nutné mít jeden z průkazů UK.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:03 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám