Řád přijímacího řízení

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o vysokých školách je vnitřním předpisem veřejné vysoké školy statut veřejné vysoké školy, který obsahuje podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek. Podle čl. 24 Statutu Univerzity Karlovy upravuje přijímání ke studiu na Univerzitě Karlově včetně přezkumného řízení řád přijímacího řízení, který je přílohou č. 5 Statutu Univerzity Karlovy.


Příloha č. 5 Statutu Univerzity Karlovy – Řád přijímacího řízení upravuje přijímaní ke studiu na Univerzitě Karlově včetně přezkumného řízení. Podmínky pro přijetí ke studiu se rozlišují základní a další podmínky pro přijetí ke studiu. V Příloze č. 5 Statutu Univerzity Karlovy jsou podrobně upraveny lhůta pro podání přihlášek a termíny přijímacích zkoušek, postup před zveřejněním a zveřejnění rozhodnutí orgánů fakulty a podrobnosti o přijímací zkoušce. V části upravující přijímací řízení na fakultě jsou stanovena pravidla týkající se přihlášky ke studiu, rozhodnutí o přijetí ke studiu a práva uchazeče nahlédnout do svých materiálů. Samostatná část je věnována přezkumnému řízení ve věci přijímání ke studiu.

Aktuální znění Řádu přijímacího řízení

II. úplné znění ze dne 28. 4. 2006 - účinnost: 28. 4. 2006

Předchozí znění

Příloha č.5 Statutu UK ze dne 26. 4. 1999 - účinnost 1. 5. 1999, s výjimkou přílohy č. 5 a 6, které nabyly účinnosti 1. 10. 1999.


I. úplné znění ze dne 14. 2. 2000 - účinnost 19. 2. 2000, s výjimkou čl. 1 bodu 4, 6, 22 a 25, které nabyly účinnosti 1. září 2000.


Poslední změna: 9. říjen 2016 12:02 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám