:
 Rychlé odkazy
       iForum
       Předpisy UK
       SIS
       Hledání osob
       E-shop
 Hlavní menu
       Univerzita
            - Úvodní slovo rektora
            - Historie
                  - Zakládací listina
            - Orgány univerzity
                  - Rektor
                        - Kolegium rektora
                              - Zápisy z kolegia rektora
                              - Prorektoři UK od roku 1990
                        - Rozšířené kolegium rektora
                              - Zápisy z jednání rozšířeného kolegia rektora
                        - Historická komise
                        - Ediční rada
                        - Grantová rada
                  - Akademický senát Univerzity Karlovy
                        - O senátu
                              - Historie
                              - Kompetence
                              - Rukověť senátora
                              - Kontakty - sekretariát a tajemnice AS UK
                        - Senátorky a senátoři AS UK
                        - Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy
                              - Archiv
                              - Kompetence Předsednictva AS UK
                        - Komise
                              - Ediční komise
                              - Ekonomická komise
                              - Legislativní komise
                              - Petiční komise
                              - Sociální komise
                                    - 2017
                                          - Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 20. listopadu 2017
                                          - Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 6. listopadu 2017
                                          - Zápis ze společného zasedání Sociální a Studijní komise AS UK 4. května 2017 2017
                                          - Zápis ze společného zasedání Sociální a Studijní komise AS UK ze dne 30. března 2017
                                          - Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 30. března 2017
                              - Studijní komise
                        - Podpora studentských spolků UK
                              - Zasedání Grémia spolků UK 14. prosince 2016
                        - Volba kandidáta na funkci rektora UK
                  - Vědecká rada
                        - Zápisy z jednání vědecké rady UK
                  - Rada pro vnitřní hodnocení
                  - Správní rada
                  - Kvestor
                  - Etická komise
                  - Mezinárodní rada UK
                  - Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK
                  - Poradní sbor rektora UK
            - Fakulty a součásti
            - Čísla, fakta, statistiky
            - Předpisy
                  - Statut UK
                  - Opatření rektora
                        - Opatření rektora UK v roce 2017
                        - Opatření rektora UK v roce 2016
                        - Opatření rektora UK v roce 2015
                        - Opatření rektora UK v roce 2014
                        - Opatření rektora UK v roce 2013
                        - Opatření rektora UK v roce 2012
                        - Opatření rektora UK v roce 2011
                        - Opatření rektora UK v roce 2010
                        - Opatření rektora UK v roce 2009
                        - Opatření rektora UK v roce 2008
                        - Opatření rektora UK v roce 2007
                        - Opatření rektora UK v roce 2006
                        - Opatření rektora UK v roce 2005
                        - Opatření rektora UK v roce 2004
                        - Opatření rektora UK v roce 2003
                        - Opatření rektora UK v roce 2002
                        - Opatření rektora UK v roce 2001
                        - Opatření rektora UK v roce 2000
                  - Opatření kvestora
                  - Nové vnitřní předpisy fakult a součástí
                        - 1. lékařská fakulta
                        - 2. lékařská fakulta
                        - 3. lékařská fakulta
                        - Lékařská fakulta v Plzni
                        - Lékařská fakulta v Hradci Králové
                        - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
                        - Evangelická teologická fakulta
                        - Husitská teologická fakulta
                        - Katolická teologická fakulta
                        - Fakulta humanitních studií
                        - Fakulta sociálních věd
                        - Fakulta tělesné výchovy a sportu
                        - Filozofická fakulta
                        - Právnická fakulta
                        - Pedagogická fakulta
                        - Přírodovědecká fakulta
                        - Matematicko-fyzikální fakulta
                        - Vnitřní předpisy součástí UK
            - Dlouhodobý záměr
                  - Dlouhodobý záměr UK 2016-2020
                        - Harmonogram DSZ UK 2016-2020
                        - Plán realizace DSZ UK pro rok 2017
                        - Plán realizace DSZ UK pro rok 2018
                  - Dlouhodobý záměr UK 2011-2015
                        - Aktualizace DZ pro rok 2015
                        - Aktualizace DZ pro rok 2014
                        - Aktualizace DZ pro rok 2013
                        - Aktualizace DZ pro rok 2012
                  - Dlouhodobý záměr UK 2004-2010
                        - Aktualizace DZ pro rok 2010
                        - Aktualizace DZ pro rok 2008/2009
                        - Aktualizace DZ pro rok 2007/2008
                        - Aktualizace DZ pro rok 2006/2007
                        - Aktualizace DZ pro rok 2005/2006
                        - Aktualizace DZ pro rok 2004/2005
                  - Dlouhodobý záměr UK 1999-2004
                        - Aktualizace pro rok 2000
                        - Aktualizace pro rok 2001/2002
                        - Aktualizace pro rok 2002/2003
                        - Aktualizace pro rok 2003/2004
            - Výroční zprávy UK a součástí
            - Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality
            - Zahraniční spolupráce
                  - Členství v mezinárodních organizacích
                  - Strategická partnerství UK
            - Harmonogram akademického roku
            - Informační systém
            - Etický kodex
            - Rozvoj, strategie, výstavba
                  - Výstavba a investiční rozvoj
                        - Program reprodukce majetku
                        - Výzkumné a výukové centrum v Hradci Králové
                        - Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni UniMeC
                        - Přestavba menzy 17. listopadu
                        - Kampus Albertov
                        - Biotechnologické a biomedicínské centrum
                        - Pasportizace objektů UK
                        - Realizovaná Analytická studie humanitních fakult
                        - Realizovaný Generel - prezentace rozvoje
                        - Realizovaná Urbanistická vize UK 2030
                              - Vize UK 2030 - zadání projektu
                              - Vize UK 2030 - semináře
                              - Vize UK 2030 - prezentační konference
                              - Vize UK 2030 - studentské práce
                              - Vize UK 2030 - objekty UK
                              - Vize UK 2030 - rozvojové lokality
                              - Vize UK 2030 - podklady k projektu
                  - Často kladené dotazy (FAQ)
            - Insignie UK
            - Muzea a zahrady
            - Pro média
                  - Informace pro média
                        - Tiskové zprávy
                        - Nabídka odborných konzultací
                        - Natáčení a focení na UK
                        - Akce pořádané na UK
                        - Odbor vnějších vztahů
                  - Publikace
                        - Publikační činnost UK
                        - časopis Forum
                        - iForum
                  - Informace pro veřejnost
                        - UK v médiích
                        - Historie UK v datech
                        - Propagační předměty
                              - UK Point
                        - Multimédia
                              - Fotoarchiv UK
                                    - Fotoarchiv
                              - YouTube
                                    - UK na YouTube
                              - Multimediální projekt UK
                                    - Jan Palach
                        - Znak UK
                              - Znak UK ke stažení
            - Úřední deska
            - Veřejné zakázky
            - Kontakt
       Fakulty a součásti
       Věda a výzkum
            - Aktuality
            - Evropské centrum
            - České programy ve VaVaI
                  - GAČR
                        - VS 2017 na rok 2018
                        - VS 2016 na rok 2017
                        - VS 2015 na rok 2016
                  - TAČR
                        - Program ALFA
                              - 4.VS programu ALFA - výsledky UK
                        - Program BETA
                        - Program GAMA
                        - Program DELTA
                        - Program EPSILON
                        - Program OMEGA
                        - Program Centra kompetence
                        - Program ZÉTA
                        - Program ÉTA
                        - Program THÉTA
                        - Souhrnné údaje za UK pro VS TA ČR
                  - MŠMT - ERC CZ
                  - MZ - VES
                  - MZe - ZEMĚ, KUS
                  - MK - NAKI II, NAKI
                        - 2017 - 2. VS NAKI II
                  - MV - Program bezpečnostního výzkumu
                  - MPO - TRIO
                  - MŠMT - NPU I
                  - MŠMT - NPU II
            - Financování vědy v rámci UK
                  - Programy Progres
                  - PRVOUK - Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově
                  - UNCE - Univerzitní výzkumná centra
                  - Primus
                        - Primus 2017
                        - Archiv aktualit
                  - Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
                  - Grantová agentura UK
                        - Kontakt
                        - Orgány
                              - Grantová rada Univerzity Karlovy
                              - Oborové rady GA UK
                              - Dozorčí rada
                        - Pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy, FAQ
                        - Vstup do aplikace Grantové agentury UK
                  - Specifický vysokoškolský výzkum
                  - Komise programů pro podporu vědy na UK
            - Ocenění ve vědě a výzkumu
                  - Tuzemská ocenění
                        - Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin
                        - Ceny Francouzského velvyslanectví
                        - Cena Františka Vencovského
                        - Ceny MŠMT
                              - Cena ministra školství
                              - Cena Milady Paulové
                              - Cena Františka Běhounka
                        - Cena Neuron
                        - Cena Wernera von Siemense
                        - Hlávkova nadace
                              - Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
                              - Medaile Josefa Hlávky
                              - Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků
                        - L´Oréal Pro ženy ve vědě
                        - Soutěž Česká hlava
                              - Národní cena vlády Česká hlava
                              - Cena společnosti Kapsch, cena Invence
                              - Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena Industrie
                              - Cena Společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy
                              - Cena Nadačního fondu Česká hlava, cena Doctorandus za přírodní vědy
                        - Další ocenění
                  - Zahraniční ocenění
                        - The Brain Prize
                        - Ceny World Cultural Council
                        - Cena Karla Velikého
                        - Dimitris N. Chorafas Prize
                        - Ignaz L. Lieben Award
                        - Další ocenění
                  - Přehled oceněných
                  - Harmonogram cen
            - Přenos poznatků a technologií
                  - Co nabízíme
                  - Aktuality
                  - Projekty
                        - Excellence-in-ReSTI
                        - GAMA
                        - OP PPR - Proof of Concept
                        - UIS
                  - Katalogy
                        - Katalog celoživotního vzdělávání
                              - Humanitní vědy
                              - Lékařské vědy
                              - Přírodní vědy
                        - Katalog inovačních příležitostí
                              - Heat exchange laminariser
                              - ln vivo evaluation of antituberculotic activity of agents with efficacy against Mycobacterium tuberculosis
                              - Homebalance
                              - Oxa- and thiadiazoles useful on the treatment of drug-susceptible and multidrug-resistant tuberculosis
                              - Bifunctional cyclam based ligands for conjugations with targeting vectors and their 64-Cu radiopharmaceuticals for PET imaging
                              - ROTAPHONE - a mechanical sensor system for measuring seismic ground motions and a method of seismic measurement using this system
                        - Katalog služeb
                  - Management vědy a inovací
                  - Dokumenty a formuláře
                  - Kontakty
                  - About us
            - Mobilita vědecko-pedagogických pracovníků
                  - Aktuality
                  - Meziuniverzitní dohody
                  - Programy EU - ERASMUS+
                  - Fakultní dohody
                  - Mezinárodní smlouvy
                  - Fondy Evropské unie
                  - Finanční mechanismy EHP
                  - Fond na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově
                  - Stipendia a podpory pro doktorandy a mladé vědce
                  - Další možnosti
            - Vědecko-pedagogické tituly
                  - Habilitační a jmenovací řízení
                        - Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
                        - Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení
                        - Statistiky a jmenné seznamy
                        - Přehled běžících řízení
                        - Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační a jmenovací řízení a Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích řízeních (od 1. 4. 2017)
                  - Emeritní profesoři, hostující profesoři, tituly in memoriam
                  - Čestné doktoráty
                  - Promoce
            - Výsledky vědy a výzkumu
            - Analytické činnosti a projektová agenda
                  - Operační programy EU
                        - Programové období 2014 - 2020
                        - Programové období 2007 - 2013
                              - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
                              - Operační program Praha-Adaptabilita
                              - Operační program Praha-Konkurenceschopnost
                              - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
                  - Rozvojové programy pro VVŠ
                        - Rozvojové programy pro roky 2016-2018
                        - Rozvojové programy pro rok 2015
                        - Rozvojové programy pro rok 2014
                        - Rozvojové programy pro rok 2013
                        - Rozvojové programy pro rok 2012
                        - Rozvojové programy pro rok 2011
                        - Rozvojové programy pro rok 2010
                        - Rozvojové programy pro rok 2009
                        - Rozvojové programy pro rok 2008
                  - Celouniverzitní projekty ESF/ERDF
                        - Postdoci I
                        - Postdoci II
                        - Podpora pre-seed aktivit na mimopražských pracovištích Univerzity Karlovy
                        - INOSFERA
                        - Zvýšení kvality vzdělávání na UK
                        - Úpravy a rozšíření SIS
                  - Fond rozvoje vysokých škol - FRVŠ
            - Často kladené dotazy (FAQ)
            - Kontakty
            - Kariéra ve vědě a výzkumu
       Uchazeči
       Studenti
            - Bakalářské studium
                  - Studium
                        - Průběh a organizace studia
                        - Studijní programy a obory
                        - Akademický rok 2017/18
                        - Knihovny
                        - Seznam předmětů
                        - Studium v zahraničí
                              - Meziuniverzitní dohody
                              - Programy EU – Erasmus+
                              - Fakultní dohody
                              - Mezinárodní smlouvy
                              - Cotutelle - doktorát pod dvojím vedením
                              - Free movers
                              - Další možnosti
                        - Joint Degree a Multiple Degree
                        - Odvolací řízení
                        - Poplatky spojené se studiem
                        - Imatrikulace
                        - Elektronická podpora vzdělávání
                        - Hodnocení studia studenty
                  - Studentský život
                        - Ubytování a stravování
                        - Průkazy UK
                              - Výdejní centra
                              - Obznámení o ztrátě průkazu
                              - Dokumenty ke stažení
                              - Administrace karty
                                    - Rezervace výdejního místa IPSC
                                    - Rozpis služeb
                                    - Platební terminál
                                    - Zápisy
                                    - ÚVT
                                    - IT na fakultách, AMU, UMPRUM
                                    - Kontakty
                                    - Ke stažení
                              - Typy průkazů
                              - Studentské průkazy
                              - Průkazy zahraničních studentů
                              - Průkazy zdravotně postižených studentů
                              - Průkazy zaměstnanců
                              - Průkazy externích uživatelů služeb
                              - Průkaz člena Klubu Alumni UK
                              - Pokyny pro užívání průkazů studenta UK
                              - Použití průkazů UK v PID
                              - Výdej průkazů externích osob a přístup do informačních systémů UK
                              - Vybrané slevy na ISIC
                              - Vyhledání loginu studenta UK
                              - CAS - Centrální autentizační služba UK
                              - FAQ - často kladené dotazy
                              - Často kladené dotazy související s licencí ISIC
                        - Kulturní život na UK
                        - Sport na UK
                        - Studentské spolky
                  - Poradenství
                        - Informační, poradenské a sociální centrum
                              - Kontakty
                              - O nás
                              - Akce
                                    - Orientační týden pro prváky
                                    - Den CŽV & Festival absolventů
                                    - Informační den Univerzity Karlovy
                                    - Informační týden
                                          - Proč Univerzita Karlova
                                          - Otevírané obory
                                          - Jak se přihlásit
                                          - Jak se připravit na přijímačky
                                          - Dotazy
                                          - Něco navíc
                                          - International Applicants
                                    - Semináře o studiu v zahraničí
                                    - Semináře pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami
                                    - Semináře na podporu rozvoje kariéry
                                    - Zdravý životní styl
                                    - Absolvent
                                    - E-learning
                                    - Rozvoj soft skills a akad. kompetencí pro doktorandy a postdoktorandy na UK
                                          - O cyklu seminářů pro doktorandy
                              - Poradny
                                    - Poradny na fakultách
                                    - Poradny na ostatních vysokých školách
                                    - Asociace vysokoškolských poradců
                              - Studenti se speciálními potřebami
                              - Naše projekty
                              - Propagační a informační publikace
                              - Praktické návody
                              - Propagační předměty UK
                              - Prohlídka historických budov UK
                              - Orientační týden pro studenty prvních ročníků
                              - Často kladené dotazy
            - Magisterské studium
                  - Studium
                        - Průběh a organizace studia
                              - Předpisy související se studiem na UK
                        - Akademický rok 2017/18
                        - Studijní programy a obory
                        - Seznam předmětů
                        - Knihovny
                        - Stipendia
                        - Studium v zahraničí
                        - Joint Degree a Multiple Degree
                        - Odvolací řízení
                        - Poplatky spojené se studiem
                        - Imatrikulace
                        - Promoce, diplomy a dodatky
                        - Elektronická podpora vzdělávání
                        - Hodnocení studia studenty
                  - Studentský život
                        - Průkazy UK
                        - Ubytování
                        - Stravování
                        - Kultura a sport
                              - Kulturní život na UK
                              - Sport na UK
                        - Studentské spolky
                  - Poradenství
                  - Studentské spolky
            - Doktorské studium
                  - Studium
                        - Akademický rok 2016/17
                        - Studijní programy a obory
                              - Biomedicína
                        - Kontakty pro doktorské studium
                        - Stipendia
                        - Mobilita studentů
                        - Promoce, diplomy a dodatky
                        - Joint Degree a Multiple Degree
                        - Cotutelle - doktorát pod dvojím vedením
                        - Elektronická podpora vzdělávání
                        - Hodnocení studia studenty
                  - Jak na to?
                        - Základní informace pro studenta doktorského studijního programu
                        - Přehled školitelů na Univerzitě Karlově
                        - Manuál pro doktorské studium
                              - Manuál pro doktorské studium
                        - Přezkumné řízení ve věci studia
                  - Studentský život
                        - Knihovny
                        - Průkazy UK
                        - Ubytování
                        - Stravování
                        - Kultura, sport, spolky
                        - Informační, poradenské a sociální centrum
            - Stipendia a poplatky
                  - Stipendium za vynikající studijní výsledky
                  - Stipendium na podporu ubytování
                  - Sociální stipendium
            - Praktické informace
                  - Harmonogram akademického roku
                  - Ceny udělované studentům
                        - Univerzitní ceny
                              - Bolzanova cena
                              - Cena rektora
                              - Mimořádná cena rektora
                        - Fakultní ceny
                        - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
                        - Cena Josefa Hlávky
                  - Předpisy související se studiem na UK
                  - Odvolací řízení ve věcech studia
                  - Uznávání zahraničního vzdělání
                  - Elektronická podpora vzdělávání
                        - Ceník pro komerční využití Moodle
                        - Kontaktní osoby
                  - Hodnocení studia studenty
                  - Podpora při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility
                  - Odbor pro studium a záležitosti studentů
            - Studenti se speciálními potřebami
                  - Modifikace přijímacího řízení
                  - Poskytovatelé služeb
                        - Kancelář pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami
                        - Kontaktní osoby na fakultách
                        - Speciální pracoviště
                        - Studijní oddělení
                  - Podpůrné služby
                        - Zraková postižení
                              - Prostorová orientace a samostatný pohyb
                              - Digitalizace studijních materiálů
                              - Literatura pro zrakově postižené
                        - Sluchová postižení
                        - Pohybová postižení
                        - Specifické poruchy učení
                        - Psychické poruchy a chronická somatická onemocnění
                  - Evidence studentů
                        - Funkční diagnostika
                  - Přístupnost budov
                  - Zapůjčení studijních pomůcek
                  - Studium v zahraničí
                  - Ubytování a stravování
                  - Vzdělávání zaměstnanců
                  - Informační zdroje
                        - Publikace
                        - Pro asistenty při studiu
                  - Poradny
            - Akademické ceremonie
                  - Promoce, diplomy a dodatky
                        - Vzor dodatku k diplomu
                        - Specimen of Diploma Supplement
            - Centrum celoživotního vzdělávání
            - Letní školy UK 2018
            - Studium v zahraničí
                  - Joint Degree a Multiple Degree
                        - Aktuality
                        - Akreditované programy joint / multiple degree
                        - Metodické pokyny
                        - Information for International Applicants for Study
                        - Beneficiaries site
                  - Mobilita studentů
                        - Meziuniverzitní dohody
                        - Programy EU – Erasmus+
                              - Studijní pobyty v akademickém roce 2017/2018
                              - Studijní pobyty v akademickém roce 2016/2017
                              - Praktické stáže v akademickém roce 2017/2018
                              - Praktické stáže v akademickém roce 2016/2017
                              - Naši partneři - inter-institucionální dohody
                              - Studenti se speciálními potřebami
                              - Závěrečné zprávy studentů
                              - Užitečné informace
                              - Koordinátoři
                              - (EN) Incoming students - Přijíždějící studenti
                              - Erasmus University Charter and Policy Statement
                        - Fakultní dohody
                        - Mezinárodní smlouvy
                        - Cotutelle - doktorát pod dvojím vedením
                        - Free movers
                        - Další možnosti
                  - Semináře o studiu v zahraničí
                  - Podpora při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility
            - Kultura a sport
            - Studentské spolky
            - Studijní programy a obory
       Absolventi
            - Aktuality
            - Co nabízíme absolventům
            - Klub Alumni UK
                  - Registrace
                  - Průkaz člena
            - Spolky absolventů a fakultní aktivity
            - Centrum celoživotního vzdělávání
            - Úspěchy absolventů
            - Fotogalerie
       Zaměstnanci
            - Startovací byty
            - Kolektivní smlouva
            - Stravování zaměstnanců
            - Nabídky rekreace
            - Prohlášení k zákonu o trestní odpovědnosti
            - Příprava studijních programů
                  - Aktuality pro zpracovatele
                  - Metodické materiály a prezentace ze seminářů
            - Bezpečnostní problematika
            - Informační, poradenské a sociální centrum
            - Průkazy
            - Spolupracujeme
            - Slevy a výhody
            - Dokumenty a formuláře
            - Vzdělávání zaměstnanců
 Karusel
       V Abúsíru byl objeven nový chrám Ramesse II.
       Ples
       Reakce rektora Zimy na otevřený dopis
       ERC
       Na Ceny Neuron 2017 dosáhli i vědci z UK
 Aktuality
 
 Kalendář
 Patička
       Váš názor
       Kontakty
       Jak k nám