:
 Rychlé odkazy
       UK a republika
       Poradenství
       iForum
       SIS
       Hledání osob
       E-shop
 Hlavní menu
       Univerzita
            - Úvodní slovo rektora
            - Historie
                  - Zakládací listina
            - Orgány univerzity
                  - Rektor
                        - Kolegium rektora
                              - Zápisy z kolegia rektora
                              - Prorektoři UK od roku 1990
                        - Rozšířené kolegium rektora
                              - Zápisy z jednání rozšířeného kolegia rektora
                        - Historická komise
                        - Ediční rada
                        - Grantová rada
                  - Akademický senát Univerzity Karlovy
                        - O senátu
                              - Historie
                              - Kompetence
                              - Rukověť senátora
                              - Kontakty - sekretariát a tajemnice AS UK
                        - Senátorky a senátoři AS UK
                        - Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy
                              - Archiv
                              - Kompetence Předsednictva AS UK
                        - Komise
                              - Ediční komise
                              - Ekonomická komise
                              - Legislativní komise
                              - Petiční komise
                              - Sociální komise
                                    - 2017
                                          - Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 20. listopadu 2017
                                          - Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 6. listopadu 2017
                                          - Zápis ze společného zasedání Sociální a Studijní komise AS UK 4. května 2017 2017
                                          - Zápis ze společného zasedání Sociální a Studijní komise AS UK ze dne 30. března 2017
                                          - Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 30. března 2017
                              - Studijní komise
                        - Podpora studentských spolků UK
                              - Zasedání Grémia spolků UK 14. prosince 2016
                        - Volba kandidáta na funkci rektora UK
                  - Vědecká rada
                        - Zápisy z jednání vědecké rady UK
                  - Rada pro vnitřní hodnocení
                  - Správní rada
                  - Kvestor
                  - Etická komise
                  - Mezinárodní rada UK
                  - Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK
                  - Poradní sbor rektora UK
            - Fakulty a součásti
            - Čísla, fakta, statistiky
            - Předpisy
                  - Vnitřní předpisy UK
                  - Opatření rektora
                        - Opatření rektora UK v roce 2018
                        - Opatření rektora UK v roce 2017
                        - Opatření rektora UK v roce 2016
                        - Opatření rektora UK v roce 2015
                        - Opatření rektora UK v roce 2014
                        - Opatření rektora UK v roce 2013
                        - Opatření rektora UK v roce 2012
                        - Opatření rektora UK v roce 2011
                        - Opatření rektora UK v roce 2010
                        - Opatření rektora UK v roce 2009
                        - Opatření rektora UK v roce 2008
                        - Opatření rektora UK v roce 2007
                        - Opatření rektora UK v roce 2006
                        - Opatření rektora UK v roce 2005
                        - Opatření rektora UK v roce 2004
                        - Opatření rektora UK v roce 2003
                        - Opatření rektora UK v roce 2002
                        - Opatření rektora UK v roce 2001
                        - Opatření rektora UK v roce 2000
                  - Opatření kvestora
                  - Nové vnitřní předpisy fakult a součástí
                        - 1. lékařská fakulta
                        - 2. lékařská fakulta
                        - 3. lékařská fakulta
                        - Lékařská fakulta v Plzni
                        - Lékařská fakulta v Hradci Králové
                        - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
                        - Evangelická teologická fakulta
                        - Husitská teologická fakulta
                        - Katolická teologická fakulta
                        - Fakulta humanitních studií
                        - Fakulta sociálních věd
                        - Fakulta tělesné výchovy a sportu
                        - Filozofická fakulta
                        - Právnická fakulta
                        - Pedagogická fakulta
                        - Přírodovědecká fakulta
                        - Matematicko-fyzikální fakulta
                        - Vnitřní předpisy součástí UK
            - Dlouhodobý záměr
                  - Dlouhodobý záměr UK 2016-2020
                        - Harmonogram DSZ UK 2016-2020
                        - Plán realizace DSZ UK pro rok 2017
                        - Plán realizace DSZ UK pro rok 2018
                  - Dlouhodobý záměr UK 2011-2015
                        - Aktualizace DZ pro rok 2015
                        - Aktualizace DZ pro rok 2014
                        - Aktualizace DZ pro rok 2013
                        - Aktualizace DZ pro rok 2012
                  - Dlouhodobý záměr UK 2004-2010
                        - Aktualizace DZ pro rok 2010
                        - Aktualizace DZ pro rok 2008/2009
                        - Aktualizace DZ pro rok 2007/2008
                        - Aktualizace DZ pro rok 2006/2007
                        - Aktualizace DZ pro rok 2005/2006
                        - Aktualizace DZ pro rok 2004/2005
                  - Dlouhodobý záměr UK 1999-2004
                        - Aktualizace pro rok 2000
                        - Aktualizace pro rok 2001/2002
                        - Aktualizace pro rok 2002/2003
                        - Aktualizace pro rok 2003/2004
            - Výroční zprávy UK a součástí
            - Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality
            - Zahraniční spolupráce
                  - Členství v mezinárodních organizacích
                  - Strategická partnerství UK
            - Harmonogram akademického roku
            - Informační systém
            - Etický kodex
            - Rozvoj, strategie, výstavba
                  - Výstavba a investiční rozvoj
                        - Program reprodukce majetku
                        - Výzkumné a výukové centrum v Hradci Králové
                        - Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni UniMeC
                        - Přestavba menzy 17. listopadu
                        - Kampus Albertov
                        - Biotechnologické a biomedicínské centrum
                        - Pasportizace objektů UK
                        - Realizovaná Analytická studie humanitních fakult
                        - Realizovaný Generel - prezentace rozvoje
                        - Realizovaná Urbanistická vize UK 2030
                              - Vize UK 2030 - zadání projektu
                              - Vize UK 2030 - semináře
                              - Vize UK 2030 - prezentační konference
                              - Vize UK 2030 - studentské práce
                              - Vize UK 2030 - objekty UK
                              - Vize UK 2030 - rozvojové lokality
                              - Vize UK 2030 - podklady k projektu
                  - Často kladené dotazy (FAQ)
            - Insignie UK
            - Muzea a zahrady
            - Pro média
                  - Informace pro média
                        - Tiskové zprávy
                        - Nabídka odborných konzultací
                        - Natáčení a focení na UK
                        - Akce pořádané na UK
                        - Odbor vnějších vztahů
                  - Publikace
                        - Publikační činnost UK
                        - časopis Forum
                        - iForum
                  - Informace pro veřejnost
                        - UK v médiích
                        - Historie UK v datech
                        - Propagační předměty
                              - UK Point
                        - Multimédia
                              - Fotoarchiv UK
                                    - Fotoarchiv
                              - YouTube
                                    - UK na YouTube
                              - Multimediální projekt UK
                                    - Jan Palach
                        - Znak UK
                              - Znak UK ke stažení
            - Úřední deska
            - Veřejné zakázky
            - Konferenční prostory
            - Kontakt
       Fakulty a součásti
       Věda a výzkum
            - Aktuality
            - Evropské centrum
            - České programy ve VaVaI
                  - GAČR
                        - VS 2017 na rok 2018
                        - VS 2016 na rok 2017
                        - VS 2015 na rok 2016
                  - TAČR
                        - Program ALFA
                              - 4.VS programu ALFA - výsledky UK
                        - Program BETA
                        - Program GAMA
                        - Program DELTA
                        - Program EPSILON
                        - Program OMEGA
                        - Program Centra kompetence
                        - Program ZÉTA
                        - Program ÉTA
                        - Program THÉTA
                        - Souhrnné údaje za UK pro VS TA ČR
                  - MŠMT - ERC CZ
                  - MZ - VES
                  - MZe - ZEMĚ, KUS
                  - MK - NAKI II, NAKI
                        - 2017 - 2. VS NAKI II
                  - MV - Program bezpečnostního výzkumu
                  - MPO - TRIO
                  - MŠMT - NPU I
                  - MŠMT - NPU II
            - Financování vědy v rámci UK
                  - Programy Progres
                  - UNCE - Univerzitní výzkumná centra
                  - PRIMUS
                  - Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
                  - Grantová agentura UK
                        - Kontakt
                        - Vyhlášení výsledků 15. kola soutěže GA UK
                        - Orgány
                              - Grantová rada Univerzity Karlovy
                              - Oborové rady GA UK
                              - Dozorčí rada
                        - Pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy, FAQ
                        - Vstup do aplikace Grantové agentury UK
                  - Specifický vysokoškolský výzkum
                  - Komise programů pro podporu vědy na UK
            - Ocenění ve vědě a výzkumu
                  - Tuzemská ocenění
                        - Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin
                        - Ceny Francouzského velvyslanectví
                        - Cena Františka Vencovského
                        - Ceny MŠMT
                              - Cena ministra školství
                              - Cena Milady Paulové
                              - Cena Františka Běhounka
                        - Cena Neuron
                        - Cena Wernera von Siemense
                        - Hlávkova nadace
                              - Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
                              - Medaile Josefa Hlávky
                              - Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků
                        - L´Oréal Pro ženy ve vědě
                        - Soutěž Česká hlava
                              - Národní cena vlády Česká hlava
                              - Cena společnosti Kapsch, cena Invence
                              - Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena Industrie
                              - Cena Společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy
                              - Cena Nadačního fondu Česká hlava, cena Doctorandus za přírodní vědy
                        - Další ocenění
                  - Zahraniční ocenění
                        - The Brain Prize
                        - Ceny World Cultural Council
                        - Cena Karla Velikého
                        - Dimitris N. Chorafas Prize
                        - Ignaz L. Lieben Award
                        - Další ocenění
                  - Přehled oceněných
                  - Harmonogram cen
            - Přenos poznatků a technologií
                  - Co nabízíme
                  - Aktuality
                  - Projekty
                        - ReSTI
                        - GAMA
                        - POC
                        - UIS
                  - Katalogy
                        - Katalog celoživotního vzdělávání
                              - Humanitní vědy
                              - Lékařské vědy
                              - Přírodní vědy
                        - Katalog inovačních příležitostí
                              - Heat exchange laminariser
                              - ln vivo evaluation of antituberculotic activity of agents with efficacy against Mycobacterium tuberculosis
                              - Homebalance
                              - Oxa- and thiadiazoles useful on the treatment of drug-susceptible and multidrug-resistant tuberculosis
                              - Bifunctional cyclam based ligands for conjugations with targeting vectors and their 64-Cu radiopharmaceuticals for PET imaging
                              - ROTAPHONE - a mechanical sensor system for measuring seismic ground motions and a method of seismic measurement using this system
                        - Katalog služeb
                  - Management vědy a inovací
                  - Dokumenty a formuláře
                  - Kontakty
                  - About us
            - Mobilita vědecko-pedagogických pracovníků
                  - Aktuality
                  - Meziuniverzitní dohody
                  - Programy EU - ERASMUS+
                  - Fakultní dohody
                  - Mezinárodní smlouvy
                  - Fondy Evropské unie
                  - Finanční mechanismy EHP
                  - Fond na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově
                  - Stipendia a podpory pro doktorandy a mladé vědce
                  - Další možnosti
            - Vědecko-pedagogické tituly
                  - Habilitační a jmenovací řízení
                        - Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
                        - Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení
                        - Statistiky a jmenné seznamy
                        - Přehled běžících řízení
                        - Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační a jmenovací řízení a Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích řízeních (od 1. 4. 2017)
                  - Emeritní profesoři, hostující profesoři, tituly in memoriam
                  - Čestné doktoráty
                  - Promoce
                  - Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení
            - Výsledky vědy a výzkumu
            - Analytické činnosti a projektová agenda
                  - Operační programy EU
                        - Programové období 2014 - 2020
                        - Programové období 2007 - 2013
                              - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
                              - Operační program Praha-Adaptabilita
                              - Operační program Praha-Konkurenceschopnost
                              - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
                  - Rozvojové programy pro VVŠ
                        - Rozvojové programy pro roky 2016-2018
                        - Rozvojové programy pro rok 2015
                        - Rozvojové programy pro rok 2014
                        - Rozvojové programy pro rok 2013
                        - Rozvojové programy pro rok 2012
                        - Rozvojové programy pro rok 2011
                        - Rozvojové programy pro rok 2010
                        - Rozvojové programy pro rok 2009
                        - Rozvojové programy pro rok 2008
                  - Celouniverzitní projekty ESF/ERDF
                        - INOSFERA
                        - Podpora pre-seed aktivit na mimopražských pracovištích Univerzity Karlovy
                        - Postdoci I
                        - Postdoci II
                        - Strategické řízení lidských zdrojů
                        - Úpravy a rozšíření SIS
                        - Zvýšení kvality vzdělávání na UK
                  - Fond rozvoje vysokých škol - FRVŠ
            - Často kladené dotazy (FAQ)
            - Odbor pro vědu a výzkum - kontakty
            - Kariéra ve vědě a výzkumu
       Uchazeči
       Studenti
            - Bakalářské studium
                  - Studium
                        - Průběh a organizace studia
                        - Studijní programy a obory
                        - Akademický rok 2017/18
                        - Knihovny
                        - Seznam předmětů
                        - Studium v zahraničí
                              - Meziuniverzitní dohody
                              - Programy EU – Erasmus+
                              - Fakultní dohody
                              - Mezinárodní smlouvy
                              - Cotutelle - doktorát pod dvojím vedením
                              - Free movers
                              - Další možnosti
                        - Joint Degree a Multiple Degree
                        - Odvolací řízení
                        - Poplatky spojené se studiem
                        - Imatrikulace
                        - Elektronická podpora vzdělávání
                        - Hodnocení studia studenty
                  - Studentský život
                        - Ubytování a stravování
                        - Průkazy UK
                              - Výdejní centra
                              - Obznámení o ztrátě průkazu
                              - Dokumenty ke stažení
                              - Administrace karty
                                    - Rezervace výdejního místa IPSC
                                    - Rozpis služeb
                                    - Platební terminál
                                    - Zápisy
                                    - ÚVT
                                    - IT na fakultách, AMU, UMPRUM
                                    - Kontakty
                                    - Ke stažení
                              - Typy průkazů
                              - Studentské průkazy
                              - Průkazy zahraničních studentů
                              - Průkazy zdravotně postižených studentů
                              - Průkazy zaměstnanců
                              - Průkazy externích uživatelů služeb
                              - Průkaz člena Klubu Alumni UK
                              - Pokyny pro užívání průkazů studenta UK
                              - Použití průkazů UK v PID
                              - Výdej průkazů externích osob a přístup do informačních systémů UK
                              - Vybrané slevy na ISIC
                              - Vyhledání loginu studenta UK
                              - CAS - Centrální autentizační služba UK
                              - FAQ - často kladené dotazy
                              - Často kladené dotazy související s licencí ISIC
                        - Kulturní život na UK
                        - Sport na UK
                        - Studentské spolky
                  - Poradenství
                        - Informační, poradenské a sociální centrum
                              - Kontakty
                              - O nás
                              - Akce
                                    - Orientační týden pro prváky
                                    - Den CŽV & Festival absolventů
                                    - Informační den Univerzity Karlovy
                                    - Informační týden
                                          - Proč Univerzita Karlova
                                          - Otevírané obory
                                          - Jak se přihlásit
                                          - Jak se připravit na přijímačky
                                          - Dotazy
                                          - Něco navíc
                                          - International Applicants
                                    - Semináře o studiu v zahraničí
                                    - Semináře pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami
                                    - Semináře na podporu rozvoje kariéry
                                    - Zdravý životní styl
                                    - Absolvent
                                    - E-learning
                                    - Rozvoj soft skills a akad. kompetencí pro doktorandy a postdoktorandy na UK
                                          - O cyklu seminářů pro doktorandy
                              - Poradny
                                    - Poradny na fakultách
                                    - Poradny na ostatních vysokých školách
                                    - Asociace vysokoškolských poradců
                              - Studenti se speciálními potřebami
                              - Naše projekty
                              - Propagační a informační publikace
                              - Praktické návody
                              - Propagační předměty UK
                              - Prohlídka historických budov UK
                              - Orientační týden pro studenty prvních ročníků
                              - Často kladené dotazy
            - Magisterské studium
                  - Studium
                        - Průběh a organizace studia
                              - Předpisy související se studiem na UK
                        - Akademický rok 2017/18
                        - Studijní programy a obory
                        - Seznam předmětů
                        - Knihovny
                        - Stipendia
                        - Studium v zahraničí
                        - Joint Degree a Multiple Degree
                        - Odvolací řízení
                        - Poplatky spojené se studiem
                        - Imatrikulace
                        - Promoce, diplomy a dodatky
                        - Elektronická podpora vzdělávání
                        - Hodnocení studia studenty
                  - Studentský život
                        - Průkazy UK
                        - Ubytování
                        - Stravování
                        - Kultura a sport
                              - Kulturní život na UK
                              - Sport na UK
                        - Studentské spolky
                  - Poradenství
                  - Studentské spolky
            - Doktorské studium
                  - Studium
                        - Akademický rok 2016/17
                        - Studijní programy a obory
                              - Biomedicína
                        - Kontakty pro doktorské studium
                        - Stipendia
                        - Mobilita studentů
                        - Promoce, diplomy a dodatky
                        - Joint Degree a Multiple Degree
                        - Cotutelle - doktorát pod dvojím vedením
                        - Elektronická podpora vzdělávání
                        - Hodnocení studia studenty
                  - Jak na to?
                        - Základní informace pro studenta doktorského studijního programu
                        - Přehled školitelů na Univerzitě Karlově
                        - Manuál pro doktorské studium
                              - Manuál pro doktorské studium
                        - Přezkumné řízení ve věci studia
                  - Studentský život
                        - Knihovny
                        - Průkazy UK
                        - Ubytování
                        - Stravování
                        - Kultura, sport, spolky
                        - Informační, poradenské a sociální centrum
            - Stipendia a poplatky
                  - Stipendium za vynikající studijní výsledky
                  - Stipendium na podporu ubytování
                  - Sociální stipendium
            - Praktické informace
                  - Harmonogram akademického roku
                  - Ceny udělované studentům
                        - Univerzitní ceny
                              - Bolzanova cena
                              - Cena rektora
                              - Mimořádná cena rektora
                        - Fakultní ceny
                        - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
                        - Cena Josefa Hlávky
                  - Předpisy související se studiem na UK
                  - Odvolací řízení ve věcech studia
                  - Uznávání zahraničního vzdělání
                  - Elektronická podpora vzdělávání
                        - Ceník pro komerční využití Moodle
                        - Kontaktní osoby
                  - Hodnocení studia studenty
                  - Podpora při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility
                  - Odbor pro studium a záležitosti studentů
                  - Termíny podávání přihlášek
            - Studenti se speciálními potřebami
                  - Modifikace přijímacího řízení
                  - Poskytovatelé služeb
                        - Kancelář pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami
                        - Kontaktní osoby na fakultách
                        - Speciální pracoviště
                        - Studijní oddělení
                  - Podpůrné služby
                        - Zraková postižení
                              - Prostorová orientace a samostatný pohyb
                              - Digitalizace studijních materiálů
                              - Literatura pro zrakově postižené
                        - Sluchová postižení
                        - Pohybová postižení
                        - Specifické poruchy učení
                        - Psychické poruchy a chronická somatická onemocnění
                  - Evidence studentů
                        - Funkční diagnostika
                  - Přístupnost budov
                  - Zapůjčení studijních pomůcek
                  - Studium v zahraničí
                  - Ubytování a stravování
                  - Vzdělávání zaměstnanců
                  - Informační zdroje
                        - Publikace
                        - Pro asistenty při studiu
                  - Poradny
            - Akademické ceremonie
                  - Promoce, diplomy a dodatky
                        - Vzor dodatku k diplomu
                        - Specimen of Diploma Supplement
            - Centrum celoživotního vzdělávání
            - Letní školy UK 2018
            - Studium v zahraničí
                  - Joint Degree a Multiple Degree
                        - Aktuality
                        - Akreditované programy joint / multiple degree
                        - Metodické pokyny
                        - Information for International Applicants for Study
                        - Beneficiaries site
                  - Mobilita studentů
                        - Meziuniverzitní dohody
                        - Programy EU – Erasmus+
                              - Studijní pobyty v akademickém roce 2017/2018
                              - Studijní pobyty v akademickém roce 2016/2017
                              - Praktické stáže v akademickém roce 2017/2018
                              - Praktické stáže v akademickém roce 2016/2017
                              - Naši partneři - inter-institucionální dohody
                              - Studenti se speciálními potřebami
                              - Závěrečné zprávy studentů
                              - Užitečné informace
                              - Koordinátoři
                              - (EN) Incoming students - Přijíždějící studenti
                              - Erasmus University Charter and Policy Statement
                        - Fakultní dohody
                        - Mezinárodní smlouvy
                        - Cotutelle - doktorát pod dvojím vedením
                        - Free movers
                        - Další možnosti
                  - Semináře o studiu v zahraničí
                  - Zahraniční letní školy
                  - Podpora při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility
            - Kultura a sport
            - Studentské spolky
            - Studijní programy a obory
       Absolventi
            - Aktuality
            - Co nabízíme absolventům
            - Klub Alumni UK
                  - Registrace
                  - Průkaz člena
            - Spolky absolventů a fakultní aktivity
            - Centrum celoživotního vzdělávání
            - Úspěchy absolventů
            - Fotogalerie
       Zaměstnanci
            - Startovací byty
            - Kolektivní smlouva
            - Stravování zaměstnanců
            - Nabídky rekreace
            - Prohlášení k zákonu o trestní odpovědnosti
            - Příprava studijních programů
                  - Aktuality pro zpracovatele
                  - Metodická podpora a metodické materiály
                  - Studijní programy – regulovaná povolání
                  - Základní předpisy a dokumenty
            - Bezpečnostní problematika
            - Informační, poradenské a sociální centrum
            - Průkazy
            - Spolupracujeme
            - Slevy a výhody
            - Dokumenty a formuláře
            - Vzdělávání zaměstnanců
            - HR Award - HRS4R
 Karusel
       Všehrd slaví 150 let trvání své existence
       Slavnostní inaugurace rektora Tomáše Zimy
       Mezinárodní žebříček QS World University Rankings by Subject 2018
       Končí uzávěrka přihlášek na VŠ
       Přijímací řízení
 Aktuality
 
 Kalendář
 Patička
       Máte dotaz ?
       Kontakty
       Jak k nám