• Uchazeči
  • Dodatečně vyhlášená přijímací řízení, 2. kola přijímacího řízení, odlišné podmínky přijímacího řízení

Dodatečně vyhlášená přijímací řízení, 2. kola přijímacího řízení, odlišné podmínky přijímacího řízení

Dodatečně vyhlášená přijímací řízení, 2. kola přijímacího řízení, odlišné podmínky přijímacího řízení - všechny možnosti, jak podat přihlášku i po termínech upravených Harmonogramem přijímacího řízení pro rok 2017/18, naleznete níže a to jak pro obory bakalářské, navazující magisterské a magisterské, tak pro doktorské studijní programy.Bakalářské, magisterské a navazující magisterské oboryKatolická teologická fakulta

Bakalářské obory

Obor/program

Forma

Termín

Teologické nauky

kombinovaná

20. července 2017

Dějiny křesťanského umění

prezenční

20. července 2017

Dějiny evropské kultury

prezenční

20. července 2017


Navazující magisterské obory

Obor/program

Forma

Termín

Teologické nauky

kombinovaná

20. července 2017

Dějiny křesťanského umění

prezenční

20. července 2017

Dějiny evropské kultury

prezenční

20. července 2017

Aplikovaná etika

kombinovaná

20. července 2017


Magisterský obor

Obor/program

Forma

Termín

Katolická teologie

prezenční

20. července 2017Evangelická teologická fakulta

Bakalářské obory

Obor/program

Forma

Termín

Evangelická teologie

prezenční

31. července 2017

Evangelická teologie

kombinovaná

31. července 2017

Pastorační a sociální práce

prezenční

31. července 2017

Pastorační a sociální práce

kombinovaná

31. července 2017

Teologie křesťanských tradic

prezenční

31. července 2017


Navazující magisterské obory

Obor/program

Forma

Termín

Evangelická teologie

prezenční

31. července 2017

Evangelická teologie

kombinovaná

31. července 2017

Křesťanská krizová a pastorační práce - Diakonika

prezenční

31. července 2017

Křesťanská krizová a pastorační práce - Diakonika

kombinovaná

31. července 2017Husitská teologická fakulta

Bakalářské obory

Obor/program

Forma

Termín

Husitská teologie

prezenční

11. srpna 2017

Husitská teologie

kombinovaná

11. srpna 2017

Husitská teologie - Filozofie

prezenční

11. srpna 2017

Husitská teologie - Judaistika

prezenční

11. srpna 2017

Husitská teologie - Religionistika

prezenční

11. srpna 2017

Pravoslavná teologie

prezenční

11. srpna 2017


Navazující magisterské obory

Obor/program

Forma

Termín

Husitská teologie

prezenční

11. srpna 2017

Husitská teologie

kombinovaná

11. srpna 2017

Husitská teologie - Filozofie

prezenční

11. srpna 2017

Husitská teologie - Judaistika

prezenční

11. srpna 2017

Husitská teologie - Religionistika

prezenční

11. srpna 2017

Pravoslavná teologie

prezenční

11. srpna 2017Filozofická fakulta

Bakalářské obory

Obor/program

Forma

Termín

Dějiny antické civilizace

prezenční

28. srpna 2017

Fonetika

prezenční

28. srpna 2017

Hebraistika

prezenční

28. srpna 2017

Indologie

prezenční

28. srpna 2017

Jihovýchodoevropská studia

prezenční

28. srpna 2017

Latinský jazyk a literatura

prezenční

28. srpna 2017

Logika

prezenční

28. srpna 2017

Novořecká filologie

prezenční

28. srpna 2017

Srovnávací jazykověda

prezenční

28. srpna 2017

Středoevropská studia

prezenční

28. srpna 2017


Navazující magisterské obory

Obor/program

Forma

Termín

Dějiny antické civilizace

prezenční

28. srpna 2017

Dějiny umění

prezenční

28. srpna 2017

Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa

prezenční

28. srpna 2017

Estetika

prezenční

28. srpna 2017

Historie - české dějiny v evropském kontextu

prezenční

28. srpna 2017

Hudební věda

prezenční

28. srpna 2017

Jihovýchodoevropská studia

prezenční

28. srpna 2017

Latinská medievistika

prezenční

28. srpna 2017

Latinský jazyk a literatura

prezenční

28. srpna 2017

Logika

prezenční

28. srpna 2017

Německý jazyk a literatura

prezenční

28. srpna 2017

Novořecká filologie

prezenční

28. srpna 2017

Politické teorie

prezenční

28. srpna 2017

Řecká antická filologie

prezenční

28. srpna 2017

Sociologie

prezenční

28. srpna 2017

Středoevropská studia

prezenční

28. srpna 2017Fakulta humanitních studií

Navazující magisterské studijní obory

Obor/program

Forma

Termín

Gender Studies

prezenční

11. srpna 2017

Historical Sociology

prezenční

11. srpna 2017

Deutsche und französische Philosophie

prezenční

11. srpna 2017Fakulta tělesné výchovy a sportu

Bakalářské obory

Obor/program

Forma

Termín

Physiotherapy

prezenční

31. srpna 2017

Physical Education and Sport

prezenční

31. srpna 2017


Navazující magisterské obory

Obor/program

Forma

Termín

Physiotherapy

prezenční

31. srpna 2017

Physical Education and Sport

prezenční

31. srpna 2017Přírodovědecká fakulta

Bakalářské obory

Obor/program

Forma

Termín

Geografie se zaměřením na vzdělávání

prezenční

30. dubna 2017

Geologie - Klasická archeologie

prezenční

30. dubna 2017
Doktorské studijní obory/programy v českém jazyceMatematicko-fyzikální fakulta


Obor/program

Forma

Termín

Matematická lingvistika

prezenční

31. července 2017

Matematická lingvistika

kombinovaná

31. července 2017Lékařská fakulta v Hradci Králové


Obor/program

Forma

Termín

všechny doktorské studijní programy

prezenční i kombinovaná

15. srpna 2017Farmaceutická fakulta v Hradci Králové


Obor/program

Forma

Termín

všechny doktorské studijní obory

prezenční i kombinovaná

31. srpna 20171. lékařská fakulta


Obor/program

Forma

Termín

Adiktologie

prezenční i kombinovaná

31. července 2017

Fyziologie a patofyziologie člověka

prezenční i kombinovaná

31. července 2017

Biochemie a patobiochemie

prezenční i kombinovaná

31. července 2017

Neurovědy

prezenční i kombinovaná

31. července 2017Doktorské studijní obory/programy v anglickém jazyceLékařská fakulta v Hradci Králové


Obor/program

Forma

Termín

všechny doktorské studijní programy v anglickém jazyce

prezenční i kombinovaná

15. srpna 2017Farmaceutická fakulta v Hradci Králové


Obor/program

Forma

Termín

všechny doktorské studijní obory v anglickém jazyce

prezenční i kombinovaná

31. srpna 20171. lékařská fakulta


Obor/program

Forma

Termín

Adiktologie

prezenční i kombinovaná

31. července 2017

Fyziologie a patofyziologie člověka

prezenční i kombinovaná

31. července 2017

Biochemie a patobiochemie

prezenční i kombinovaná

31. července 2017

Neurovědy

prezenční i kombinovaná

31. července 2017Zpracovalo: Informační, poradenské a sociální centrum UK.


Poslední změna: 19. červenec 2017 11:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám