• Uchazeči
  • Možnosti přihlášení na UK po 28. 2. 2017

Možnosti přihlášení na UK po 28. 2. 2017

Podání přihlášky v řádném termínu 31.3.2017

Některé fakulty Univerzity Karlovy stanovily řádný termín pro odevzdání přihlášek na bakalářské nebo navazující magsterské obory až na 31. března 2017. Kompletní přehled těchto oborů včetně podmínek přijímacího řízení naleznete pod názvy jednotlivých fakult:


Dodatečně vyhlášená přijímací řízení, 2. kola přijímacího řízení

Dodatečně vyhlášená přijímací řízení, 2. kola přijímacího řízení - všechny možnosti, jak podat přihlášku i po termínech upravených Harmonogramem přijímacího řízení pro rok 2017/18, naleznete níže a to jak pro obory bakalářské, navazující magisterské a magisterské, tak pro doktorské studijní programy.


Bakalářské, magisterské a navazující magisterské obory

Přírodovědecká fakulta

Bakalářské obory

Obor/program

Forma

Termín

Geografie se zaměřením na vzdělávání

prezenční

30. dubna 2017

Geologie - Klasická archeologie

prezenční

30. dubna 2017


Doktorské studijní programy

Matematicko-fyzikální fakulta


Obor/program

Forma

Termín

Matematická lingvistika

prezenční

31. července 2017

Matematická lingvistika

kombinovaná

31. července 2017


Zpracovalo: Informační, poradenské a sociální centrum UK.


Poslední změna: 12. březen 2017 15:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám