Dny otevřených dveří

Katolická teologická fakulta

18. 1. 2017

14:00 - 18:00

Učebna P5, Thákurova 3, Praha 6

Více informací

Evanglická teologická fakulta

16. 1. 2017

14:00 – 18:00

Černá 9, Praha 1 – Nové Město

Více informací

Husitská teologická fakulta

9. 1. 2017

10:00 – 13:00

Aula H109, Pacovská 350/4, Praha 4

Více informací

Právnická fakulta

8. 2. 2017

10:00 - 13:00

Nám. Curieových 7, Praha 1

Více informací

1. lékařská fakulta

7. 1. 2017

10:00

Kateřinská 32, Praha 2

Více informací

2. lékařská fakulta

14. 1. 2017

10:00 - 12:30

Velká posluchárna 2. LF, V Úvalu 84, Praha 5

Více informací

3. lékařská fakulta

6. 1. 2017

14:00

Ruská 87, Praha 10

Více informací

Lékařská fakulta v Plzni

1. 2. 2017

9:00

Procháskův a Pavlovův pavilon, Karlovarská 48, Plzeň


Více informací

Lékařská fakulta v Hradci Králové

21. 1. 2017

9:00 a 11:00

budova Výukového a výzkumného centra UK, Zborovská 2089, Hradec Králové

Více informací

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

14. 12. 2016

9:00 – 13:00

nový Kampus Univerzity Karlovy Zborovská 2089, Hradec Králové

Více informací

Filozofická fakulta

14. 1. 2017

10:00 - 19:00

Nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Více informací

Přírodovědecká fakulta

19. 1. 2017

9:00

Albertov 6, Hlavova 8, Viničná 7, Benátská 2 – Praha 2

Více informací

Matematicko-fyzikální fakulta

23. 11. 2016

8:00 – 17:00

dopolední část - Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4


odpolední část - budovy MFF: Malostranské nám. 25, Praha 1; V Holešovičkách 2, Praha 8

Více informací

Pedagogická fakulta

7. 12. 2016
2. 2. 2017

8:00 – 14:00


14:00


14:00 - 17:00

M. Rettigové 4, Celetná 13, Myslíkova 7 – Praha 1

M. Rettigové 4, Praha 1 (pro uchazeče se speciálními potřebami)

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Více informací
Více informací

Fakulta sociálních věd

6. 1. 2017 – 9. 6. 2017

Přesný rozpis dle oborů na této stránce.

IES – Opletalova 26, Praha 1

IKSŽ – Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

IMS, IPS, ISS – U Kříže 8/661, Praha 5

Více informací

Fakulta tělesné výchovy a sportu

20. 1. 2017

12:00 - 17:00

Kongresový sál FTVS UK, José Martího 31, Praha 6

Více informací

Fakulta humanitních studií

11. 1. 2017

9:00 - 18:20

vstupní hala fakultní budovy, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice

Více informací


Prezentační akce studijní nabídky UK

Gaudeamus Brno

1. - 3. 11. 2016

4. 11. 2016

8:00 – 16:00


8:00 – 14:00

brněnské výstaviště, pavilony G1 & G2

Více informací

Cílem evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrh každoročně probíhá v listopadu v Brně a v lednu v Praze, Univerzita Karlova bývá zastoupena komplexní expozicí, v jejímž rámci je dán prostor všem 17 fakultám i dalším součástem univerzity. Kromě prezentací studijních oborů je zde možné navštívit doprovodný program, kde se návštěvník má šanci blíže seznámit s nabízenými obory na vlastní kůži spolu se studenty UK.

Informační den UK

12. 11. 2016

9:00 – 16:00

Albertov, Praha 2

Více informací

Jako již tradičně, i letos se návštěvníkům prostřednictvím zajímavých prezentací představí všech 17 univerzitních fakult. Pro budoucí studenty budou připraveny nejen kompletní informace o studijní nabídce a podrobnosti týkající se přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018, ale i bohatý doprovodný program. V jeho rámci se budou moci dozvědět mnoho zajímavého např. o tom, jaké je to studovat v zahraničí, co obnáší přijímací řízení a jak se na něj připravit. Vše potřebné a podstatné se zde dozvědí rovněž studenti se speciálními potřebami.

Gaudeamus Praha

25. – 26. 1. 2017

8:00 - 16:00

výstaviště PVA Expo Praha Letňany

Více informací

Cílem evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrh každoročně probíhá v listopadu v Brně a v lednu v Praze, Univerzita Karlova bývá zastoupena komplexní expozicí, v jejímž rámci je dán prostor všem 17 fakultám i dalším součástem univerzity. Kromě prezentací studijních oborů je zde možné navštívit doprovodný program, kde se návštěvník má šanci blíže seznámit s nabízenými obory na vlastní kůži spolu se studenty UK.

Veletrh pražských veřejných vysokých škol

2. 2. 2017

9:00 – 16:30

Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

Více informací

Veletrh je určen především studentům ve 3. a 4. ročnících středoškolského studia a svou nabídku studijních oborů na něm prezentuje 8 pražských veřejných vysokých škol (UK, VŠE, ČVUT, ČZU, VŠCHT, AMU, AVU, UMPRUM). Program veletrhu je rozdělen do dvou částí – navštívit bude možné stánky se zástupci fakult pro osobní konzultaci a poslechnout si přednášky jednotlivých škol v posluchárnách pro obecný přehled a případnou diskusi.

Informační týden

20. – 28. 2. 2017

Virtuální akce

Více informací

Každoroční virtuální akce pořádaná poslední únorový týden, která všem zájemcům a uchazečům o studium na UK poskytuje před blížícím se podáním přihlášek na VŠ ucelený přehled informací o studijní nabídce a přijímacím řízení. Nově, vzhledem k možnosti podat přihlášku ke studiu na některých fakultách až do 31. 3. 2017, bude celá akce probíhat také po celý březen.


Vytvořil: Informační, poradenské a sociální centrum RUKPoslední změna: 8. únor 2017 21:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám