Často kladené dotazy - Progres

Na této stránce naleznete odpovědi na často kladené otázky k programům Progres. Stránka je postupně doplňována. Případné další otázky můžete zasílat na e-mailovou adresu .


Obecné

Může jedna osoba figurovat ve více programech Progres?

Ano. Zásady programů Progres (čl. II odst. 6) pouze stanoví, že koordinátor programu Progres nemůže být členem rady jiného programu Progres.


Přihlášky programů Progres, dohody o uskutečňování programu

1. Jakého rozsahu má být popis mezinárodní spolupráce (bod 10 přihlášky) a za jaké časové období (jak hluboko do minulosti) jsou informace vyžadovány?

Doporučený rozsah popisu mezinárodní spolupráce je dle instrukcí ve formuláři přihlášky programu 3 strany A4. Záměrně není doporučeno, za jaké časové období mají být údaje uvedeny; ponecháváme to na uvážení zpracovatelů přihlášky. (Záleží na různých okolnostech, mj. na velikosti programu.) Do přihlášky nicméně doporučujeme napsat, za jaké období jsou údaje uvedeny. Pokud některá spolupráce trvá déle (např. již desítky let), je možné to také zmínit.

Smyslem této části přihlášky je poskytnout pokud možno plastický obrázek o mezinárodní spolupráci jako takové – o jejím rozsahu, kvalitě, výsledcích, úspěších… Rozhodně není záměrem, aby zde byly podrobně vypisovány kupříkladu desítky studentských mobilit; v takovýchto případech stačí uvést souhrnné údaje.


2. Je nutné, aby vědecká rada fakulty projednala i dohody o uskutečňování programů Progres, nebo se povinné projednání fakultní vědeckou radou týká jen přihlášky programu?

Podle čl. III odst. 1 Zásad programů Progres (opatření rektora č. 16/2016) musí být přihláška programu Progres - předtím, než je odevzdána rektorátu UK - projednána vědeckými radami všech fakult (VŠ ústavů) UK, na nichž má být příslušný program realizován. Dohod o uskutečňování programu se tato povinnost netýká.


3. V části 11 přihlášky se má uvést předpokládaný procentuální podíl finančních prostředků alokovaných jednotlivými participujícími fakultami (VŠ ústavy) na realizaci programu. Rozumím tomu správně, že se jedná o podíl v rámci daného programu, nikoli o podíl daného programu v rámci fakultního rozpočtu na programy Progres?

Ano, zajímá nás, kolik z celkové částky, která bude alokována na realizaci společného programu, připadá (procentuálně) na jednotlivé fakulty či VŠ ústavy UK. Údaje prosím uvádějte skutečně v procentech.


4. V čl. IV odst. 5 Zásad programů Progres je stanoveno: "Maximální výše doplňkových a režijních nákladů fakulty (VŠ ústavu) je stanovena v dohodě o uskutečňování programu a nemůže přesáhnout 20 % z běžných prostředků přidělených na uskutečňování programu". Platí uvedené procento pro celou dobu trvání programu a je jednou stanovené procento definitivní, nebo jej lze měnit každý rok, samozřejmě při respektování maximální výše?

A priori nepředpokládáme, že by se dohoda o uskutečňování programu Progres každý rok měnila – k tomu by bylo zapotřebí vždy uzavřít dodatek k dohodě, který by musely podepsat všechny osoby, jež podepisují dohodu, tzn. rektor, koordinátor programu a děkani všech fakult (ředitelé všech vysokoškolských ústavů) podílejících se na realizaci programu. Změna dohody v průběhu realizace programu však není vyloučená, pokud k ní budou podstatné důvody. Do čl. IV dohody se uvádí maximální výše doplňkových a režijních nákladů, tzn. bude-li zde uvedeno 20 %, může výše doplňkových a režijních nákladů v jednotlivých letech realizace programu dosahovat až 20 % z běžných prostředků přidělených na uskutečňování programu (může být i nižší).Zpět na stránku programů Progres


Zpět na přehled všech často kladených otázek


Poslední změna: 3. leden 2017 13:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám