Spolky


Zaměstnanci a studenti Univerzity Karlovy jsou činorodí, ve svém volném čase se sdružují do zájmových spolků, akademických klubů a organizací různého zaměření. Na univerzitě fungují sdružení jak celouniverzitní (pro všechny členy akademické obce), tak fakultní, která však vítají i členy z jiných fakult. Spolková činnost se netýká výhradně studentů, i když těmi a pro ně je organizována hlavně, ale i zaměstnancům UK. Studentské organizace působící v rámci UK mohou, v případě splnění předepsaných náležitostí, získat na svou činnost finanční podporu.


Podpora zájmové činnosti studentů

Postup při podávání žádosti pro přiznání finanční podpory zájmové činnosti studentů UK a podmínky pro její přiznání upravují:Podpora může dle výše uvedených předpisů být poskytnuta zájmové činnosti na univerzitě či na fakultě.


Termíny pro podávání žádostí o podporu jsou následující:


  • žádost o pravidelnou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

    – do 30. září běžného kalendářního roku

  • žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

    – do 15. listopadu běžného kal. roku

  • žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na fakultě

    – do 28. února a do 15. října


Žádost o finanční podporu se podává v listinné podobě k rukám J. M. pana rektora a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu .


Jednou z podmínek žádosti je registrace spolku či nadace v seznamu vedeném univerzitou. Žádost o registraci se zasílá na adresu a musí obsahovat tyto údaje:


  a. 

název,

  b. 

právní forma,

  c. 

jméno osoby nebo osob oprávněných za spolek nebo nadaci jednat,

  d. 

sídlo,

  e. 

kontaktní adresa, spojení a

  f. 

případný odkaz na webovou stránku nebo jinou elektronickou prezentaci.


Aktuální verze univerzitního seznamu spolků a nadací (PDF, 54 kB)


Poslední změna: 16. červen 2015 12:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám