Švédsko

Karolinska Institutet


http://ki.se/en/startpage


Upozornění: Dohoda s KI vypršela v únoru 2014, dohoda nebyla prodloužena, avšak KI se nebrání možné spolupráci.


Participující fakulty: 1. LF, 2. LF, 3. LF, LFPL, LFHK.

Počet míst: Kvóta není stanovena.

Podmínky: Určeno pouze pro PhD. STUDENTY.

Každé vyslání je předmětem individuálního jednání a řídí se finančními možnostmi přijímající univerzity v daném období.


Partnerské univerzitě je třeba předložit (v AJ)


  • CV

  • Motivační dopis

  • Doporučující dopis z katedry

  • Kopie cestovního dokladu

  • Případně další dokumenty na vyžádání KIPrůběh výběrového řízení


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty . Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominováni na partnerskou univerzitu.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (transcript). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


Bližší informace


Odbor pro zahraniční vztahy RUK

Mgr. Marie Micková
Poslední změna: 29. srpen 2017 14:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám