Opatření rektora UK č. 3/2006

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 3

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. únor 2006


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 3


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice se studijním oborem Dvouoborové studium v kombinacích se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě studia uskutečňovaném Pedagogickou fakultou,

  • v magisterském studijním programu Učitelství pro SŠ se studijním oborem Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ v prezenční formě studia uskutečňovaném Pedagogickou fakultou.


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 15. března 2006.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. června až 30. června 2006.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2006.



V Praze dne 25. ledna 2006


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Opatření rektora UK č. 3/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 12. listopad 2014 15:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám