Stipendijní řád

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách je vnitřním předpisem veřejné vysoké školy stipendijní řád. V souladu se zákonným ustanovením byl Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze schválen dne 22. ledna 1999 Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze, který nabyl platnosti dnem 26. dubna 1999, kdy byl registrován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze upravuje poskytování stipendií studentům Univerzity Karlovy v Praze, jakož i řízení v prvním stupni a přezkumné řízení ve věci přiznání stipendia. Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze obsahuje úpravu stipendia za vynikající studijní výsledky, účelové stipendium, stipendium na výzkum, doktorandské stipendium, stipendium na podporu studia cizinců, stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium.

Aktuální znění Stipendijního řádu

VII. úplné znění ze dne 18. 6. 2013


Poslední změna: 12. listopad 2014 16:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám