Francie

Výběrová řízení pro studijní pobyty na partnerských univerzitách se vyhlašují pravidelně jednou za semestr. Pro pobyty na francouzských vysokých školách v ak. roce 2018/2019 se budou vyhlašovat následující výběrová řízení:L'Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris


www.ehess.fr


Participující fakulty: FF, FHS, FSV

Počet míst: 3 místa na semestr/rok 2018/2019


Výměnní studenti UK nehradí školné. EHESS nabízí kurzy pouze pro studenty navazujícího magisterského (případně 4. - 5. roč. magisterského) a doktorského studijního programu.


Potřebné informace najdete na následujících odkazech


étudiants en échange

fact sheet

guide


EHESS je členem asociace 25 vzdělávacích a výzkumných institucí Paris Sciences Lettres univ-psl.fr. Začleněné vysoké školy nabízejí zahraničním studentům některé služby společně, informace najdete na PSL Student handbookPřed výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK kontaktní údaje a čestné prohlášení (čeští studenti v ČJ, zahraniční v AJ).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 stran A4 se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


-------------------------------------------------------------------------------

Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení:


Na první semestr/celý rok: 15. listopadu 2017

Na druhý semestr: 15. května 2018


Zájemci odevzdají níže uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí.PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ve francouzštině:  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

  • doporučující dopis vyučujícího z katedry (může být i v angličtině)

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)

  • potvrzený výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ a celkový studijní průměr za celé studium na VŠ (v češtině)


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na webových stránkách partnerské instituce. Vybraní kandidáti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty. Po obdržení přihlášek partnerská instituce zváží, zda nominované studenty UK přijme.

Bližší informace získají studenti na Odboru pro zahraniční vztahy rektorátu nebo na webových stránkách zahraničních partnerských univerzit.

Referent: PhDr. Jana Pištorová. E -mail:


Poslední změna: 12. září 2017 14:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám