Evropské dokumentační a informační středisko (EDIS)

Úvodní stránkaPoradenské a informační službyKnihovnyÚstřední knihovna UKEvropské dokumentační a informační středisko (EDIS)

Europe Direct - logo

1.1.2007 došlo na základě rozhodnutí vedení Univerzity Karlovy v Praze ke zrušení samostatného pracoviště EIS s jeho součástí, které na Univerzitě Karlově vzniklo již v roce 1990, a bylo ustanoveno Evropské dokumentační a informační středisko (EDIS) jako součást Ústřední knihovny.


Činnost  EDIS se soustřeďuje na:

  • monitorování, získávání a zpracovávání evropských dokumentů, předpisů a právních norem, včetně přípravných dokumentů publikovaných institucemi EU,

  • monitorování a v rámci Univerzity Karlovy rozšiřování studijních, vědecko-výzkumných a dalších informací z EU týkající se vysokých škol,

  • poskytování poradenské, koordinační a podpůrné aktivity pro činnosti fakult a dalších součástí UK v oblasti tzv. evropské dimenze.

Uzavřením smlouvy mezi Evropskou komisí a Univerzitou Karlovou v Praze získává EDIS  zdarma výběrově po jednom výtisku periodických i neperiodických publikací a dokumentů Evropské unie.


Zastoupení Evropské komise v ČR koordinuje a zdokonaluje dostupnost informací o EU a metodicky řídí činnost Evropských dokumentačních středisek v ČR, tedy i EDIS na UK.
Služby:
Poslední změna:
18. červenec 2014 18:36
A A A

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA