Přehled meziuniverzitních dohod

Kansas State University, Manhattan, Kansas

Kontaktní údaje

Stát: Spojené státy

WWW: http://www.ksu.edu/

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 15.11.1991

Obnovení dohody: aktualizace dohody 7.8.2013 s platností 5 let
Dne 19.3. 2014 byla podepsána dohoda o studentské výměně s platností 5 let.

Participující fakulty: FF, FSV, MFF, PedF, FTVS, FHS

Pracovní program: Na základě Memoranda of Understanding byla podepsána dohoda o studentské mobilitě.

Obory: nespecifikovány
Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA