Přehled meziuniverzitních dohod

Kansas State University, Manhattan, Kansas

Kontaktní údaje

Stát: Spojené státy

WWW: http://www.ksu.edu/

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 15.11.1991

Obnovení dohody: aktualizace dohody 7.8.2013 s platností 5 let

Participující fakulty: FF, FSV, MFF, PedF, FTVS, FHS

Pracovní program: Jedná se o Memorandum of Understanding, na jehož základě se budou uzavírat dohody o konkrétní spolupráci.

Obory: nespecifikovány




Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36




A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA