Přehled meziuniverzitních dohod

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Stát: Slovensko

WWW: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 06.04.2011

Participující fakulty: FF, PedF, FHS

Pracovní program: není

Obory: středoevropská studia, personální řízení, andragogika, translatologie, politologie, finančnictví, pedagogika

Kvóta: není stanovena
Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA