Přehled meziuniverzitních dohod

Observatoire de Paris

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

61, avenue de l'Observatoire, 75 014 Paris, Francie

Stát: Francie

WWW: http://www.obspm.fr/

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 08.03.2010

Obnovení dohody: platnost 5 let, poté bude automaticky obnovována

Pracovní program: Účelem této rámcové dohody je možnost uzavírat smlouvy o dvojím vedení disertační práce. Observatoire de Paris má statut univerzity.
Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA