Přehled meziuniverzitních dohod

Université de Lausanne

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

Quartier Centre, Lausanne, Švýcarsko

Stát: Švýcarsko

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 22.02.2010

Obnovení dohody: platnost dohody 5 let, poté bude automaticky obnovována

Participující fakulty: 1.LF, 3.LF, 2.LF, LF Pl, LF HK, FF, PF, FSV, PřF, MFF, FHS

Pracovní program: Jedná se o rámcovou dohodu umožňující uzavírání smluv o dvojím vedení disertační práce
Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA