Přehled meziuniverzitních dohod

Instituto Tecnológico de Zacatepec

Kontaktní údaje

Stát: Mexiko

WWW: http://www.itzacatepec.edu.mx/

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 28.06.2007

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: PřF, PedF

Pracovní program: rozvíjení společných vývojových, vědecko-výzkumných a technologických projektů; společné programy výzkumných nebo postgraduálních studií; výměna výzkumných pracovníků, učitelů a studentů; výměna informací; společné pořádání kurzů, seminářů, sympozií apod.

Kvóta: nestanovena

Poznámky:
Studenti doktorského studijního programu připojí k přihlášce do výběrového řízení na RUK příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.




Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36




A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA