Přehled meziuniverzitních dohod

Úvodní stránkaZahraniční spolupráceMobilita studentůMeziuniverzitní dohodyPřehled meziuniverzitních dohod

Přehled meziuniverzitních dohod

The Hebrew University of Jerusalem, Izrael

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

The Hebrew University of Jerusalem, Izrael

  

Izraelský stát

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 26.4.1990

Obnovení dohody: 6. 5. 2010

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, 3.LF, ETF, FF, FHS, FSV, HTF, KTF, LF HK, LF Pl, MFF, PF, PřF

Pracovní program: Výměna studentů, lektorů, vědeckých pracovníků, publikací a informací, pořádání konferencí

Kvóta: Platnost dohody 5 let s automatickým prodlužováním, pokud ji jedna ze stran nevypoví

Popis kvóty:
Jedná se o rámcovou meziuniverzitní dohodu, která zahrnuje výměnu učitelů, studentů a vědeckých pracovníků. Kaľdá ze stran se na spolupráci podílí podle svých finančních a jiných mozností. Hostitelská univerzita se zavazuje pomáhat při zajistění odpovídajícího ubytování, které ale nehradí. Nejsou hrazeny také cestovní výdaje a studijí materiály, ale účastníkům dohody je odpu?těno skolné. Konkrétní dalsí podmínky budou stanoveny pro kazdý jednotlivý případ po vzájemném projednání. Na dohodě neparticipuje "The Rothberg International School for Overseas Students". Dohoda nestanoví dalsí konkrétní podmínky.
Kontakty:
helena.zabzova@ruk.cuni.cz


Tisk

Poslední změna:
4. prosinec 2013 18:55
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA