Přehled meziuniverzitních dohod

Universitat de Barcelona

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

Gran Via Corts Catalanes, 585, Barcelona, Španělsko

Stát: Španělsko

WWW: http://www.ub.edu/web/ub/ca/

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 11.06.1992

Obnovení dohody: automatické prodlužování

Participující fakulty: FF, PF, FSV, HTF, PřF, MFF, PedF, FTVS, RUK

Pracovní program: výměna vědecko-pedagogických pracovníků a studentů

Kvóta: nestanovena

Poznámky:
Studentská výměna na základě této dohody neprobíhá, uskutečňuje se v rámci dohod LLP Erasmus.
Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA