Přehled meziuniverzitních dohod

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

Eugenio Garza Sada 2501, Col. Tecnológico, Monterrey, N. L., Mexiko

Stát: Mexiko

WWW: http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 02.07.2003

Obnovení dohody: prodlužuje se automaticky

Participující fakulty: FF, FSV

Pracovní program: výměna vědecko-pedagogických pracovníků a studentů

Kvóta: nestanovena

Poznámky:
Studenti doktorského studijního programu připojí k přihlášce do výběrového řízení na RUK příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.
Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA