Přehled meziuniverzitních dohod

University of Otago

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

Dunedin, Nový Zéland

Stát: Nový Zéland

WWW: http://www.otago.ac.nz/

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 18.06.2002

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF

Poznámky:
Na základě této dohody jsou uskutečňovány výměnné studentské semestrální pobyty. Studenti se hlásí prostřednictvím zahraničních oddělení svých fakult, vlastní výběr je prováděn prorektorem pro zahraniční styky a mobilitu UK. Uchazeč musí předlozit strukturovaný zivotopis, studijní plán, transcript of records - výpis známek, doporučující dopis skolitele nebo vedoucího katedry, to vse v anglickem jazyce v jednom originálním vychotovení. Oznámení o výběrovém řízení vyhlasují zahraniční oddělení jednotlivých fakult. Vzhledem k oborům vyučovaným na University of Otago je nabídka vhodná zejména pro studenty FSV, FF a PřF.
Finanční podmínky - v rámci dohody studenti neplatí skolené, hradí si vsak veskeré dalsi naklady spojene s pobytem.
(letenku, pojisteni, stravu, ucebnice, ...).
případné další informace na: helena.zabzova@ruk.cuni.cz
Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA