Přehled meziuniverzitních dohod

Úvodní stránkaZahraniční spolupráceMobilita studentůMeziuniverzitní dohodyPřehled meziuniverzitních dohod

Přehled meziuniverzitních dohod

University of Otago

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

University of Otago

  Dunedin

Nový Zéland

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 18.6.2002

Participující fakulty: FF, FSV, PF, PřF

Poznámky:
Na základě této dohody jsou uskutečňovány výměnné studentské semestrální pobyty. Studenti se hlásí prostřednictvím zahraničních oddělení svých fakult, vlastní výběr je prováděn prorektorem pro zahraniční styky a mobilitu UK. Uchazeč musí předlozit strukturovaný zivotopis, studijní plán, transcript of records - výpis známek, doporučující dopis skolitele nebo vedoucího katedry, to vse v anglickem jazyce v jednom originálním vychotovení. Oznámení o výběrovém řízení vyhlasují zahraniční oddělení jednotlivých fakult. Vzhledem k oborům vyučovaným na University of Otago je nabídka vhodná zejména pro studenty FSV, FF a PřF.
Finanční podmínky - v rámci dohody studenti neplatí skolené, hradí si vsak veskeré dalsi naklady spojene s pobytem.
(letenku, pojisteni, stravu, ucebnice, ...).
případné další informace na: helena.zabzova@ruk.cuni.cz


Tisk

Poslední změna:
4. prosinec 2013 18:55
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA