Přehled meziuniverzitních dohod

University of Queensland

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

Brisbane, Austrálie

Stát: Austrálie

WWW: http://www.uq.edu.au/

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 06.11.2001

Obnovení dohody: 2007

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF, FHS

Popis kvóty:
Tato dohoda je zaměřena na výměnné semestrální pobyty studentů participujících fakult. Studenti se do výměnného studijního programu hlásí prostřednictvím zahraničních oddělení svých fakult k výběrovému řízení, které probíhá zpravidla 2x ročně, Jsou upřednostňování studenti v doktorském studiu a studenti vyšších ročníků. Na základě dohody studenti neplatí skolné, hradí si vsak veskeré zivotní náklady. Informace o studiu uchazeč obdrží na webu University of Queensland (UQ)včetně výčtu dokumentů, které partnerská univerzita vyžaduje a které rovněz predlozí v anglickém jazyce do výběrového rízení na své fakultě. Student musí počítat s tím, ze australská univerzita je nekompromisní a vyžaduje bezpodmínečně doložit výsledky o vykonané jazykové zkousce z angličtiny. Podmínky dle webu UQ.
helena.zabzova@ruk.cuni.cz
helena.zabzova@ruk.cuni.cz
Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA