Přehled meziuniverzitních dohod

Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F.

Kontaktní údaje

Stát: Mexiko

WWW: http://www.unam.mx/

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 07.08.1996

Obnovení dohody: 8.11.2010, platnost 5 let

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PedF, FHS

Pracovní program: studentská výměna

Kvóta: stanoví se každý rok podle aktuální situace

Poznámky:
Studenti doktorského studijního programu připojí k přihlášce do výběrového řízení na RUK příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.
Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA