Přehled meziuniverzitních dohod

University of Oslo

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

Blindern, Oslo, Norsko

Stát: Norsko

WWW: http://www.uio.no/

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 08.11.2002

Obnovení dohody: platnost na dobu časově neomezenou

Participující fakulty: 3.LF, LF HK, FF, PF, FSV

Poznámky:
Zahraniční strana účastníkům vědeckých a studentských výměn zajišťuje ubytování, neposkytuje však diety ani stipendium. Fakulta může zažádat o finanční příspěvek pro studenty ze zdrojů M©MT ÈR - rozvojové programy (termín je koncem listopadu) nebo Fond mobility UK (termín březen a říjen).
Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA