Přehled meziuniverzitních dohod

Université de Bordeaux

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

166, Cours de l'Argonne , 33000 Bordeaux , Francie

Stát: Francie

WWW: http://www.univ-bordeaux.fr/

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 16.10.2013

Obnovení dohody: platnost 5 let

Participující fakulty: PřF

Pracovní program: účelem této rámcové dohody je možnost uzavírat smlouvy o dvojím vedení disertační práce

Poznámky:
Université de Bordeaux vznikla sloučením tří univerzit v oblasti a přebírá práva a závazky obsažené v dohodách UK s předchozími univerzitami Université Bordeaux 1 a Université Bordeaux Segalen.
Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA