Přehled meziuniverzitních dohod

Universität zu Köln

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

Albertus Magnus Platz, 50923 Köln, Německo

Rektor: Prof. Dr. Axel Freimuth

Stát: Německo

WWW: http://www.uni-koeln.de/

Zahraniční oddělení

Akademisches Auslandsamt
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln, Německo

Vedoucí: Prof. Dr. Dr.h.c. Walter Pape, Partnerschaftsbeauftragter

Telefon: 0049 221 470 2444

Fax: 0049 221 470 5107

E-mail: w.pape@uni-koeln.de

WWW: http://www.portal.uni-koeln.de/international.html

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 11.05.1999

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 1.LF, 3.LF, 2.LF, LF HK, FF, PF, FSV, HTF, PřF, MFF, PedF

Pracovní program: Roční pracovní programy

Obory: fyzika, tělesná výchova, didaktika biologie, filologie, germanistika, hospodářské dějiny, matematika, medicína, politologie, pravěk a raná doba dějinná, právo, slavistika, teologie

Kvóta: dle finančních mozností

Popis kvóty:
1. Vědecká výměna - vyslání cca 10 osob po 1 týdnu
- přijetí cca 10 osob po 1 týdnu
2. Dvě měsíční stipendia pro doktorandy
3. Cotutelle - probíhá společné vedení disertačních prací
3. Spolupráce ústavů germanistiky obou univerzit ve výuce (koordinuje prof. Pape)
4. Pořádání společných symposií a workshopů

Poznámky:
Výměna studentů v rámci programu LLP/ERASMUS
Tisk

Poslední změna:
24. červen 2014 11:36
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA