Přehled meziuniverzitních dohod

Úvodní stránkaZahraniční spolupráceMobilita studentůMeziuniverzitní dohodyPřehled meziuniverzitních dohod

Přehled meziuniverzitních dohod

Ludwig-Maximilians-Universität München

Kontaktní údaje

Sídlo univerzity

Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschwister-Scholl-Platz 1

80539  München

Spolková republika Německo

Rektor: Prof.Dr. Bernd Huber

Prorektor: Prof. Dr. med. Ulrich Pohl

Zahraniční oddělení

Referat Internationale Angelegenheiten

Ludwig-Str. 27

80539  München

Spolková republika Německo

Vedoucí: Dr. Stefan Lauterbach

e-mail: Stefan-Lauterbach@lmu.de

Obsah dohody

Datum podepsání dohody: 31.5.1991

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, 3.LF, ETF, FaF, FF, FSV, FTVS, HTF, LF HK, LF Pl, MFF, PedF, PF, PřF

Pracovní program: roční

Obory: administrativní právo, chemie, etnologie, farmacie, fyzika, fyziologie, germanistika, historie, knihovnictví, matematika, medicína, orientalistika, právo, přírodní vědy, sociální vědy, teologie, translatologie

Kvóta: stanovena

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - 4 osoby po 5 dnech
2. Cotutelle - probíhá společné vedení disertačních prací
3. Mezinárodní graduační kolegium (UK FHS)
4. Pořádání společných sympozií a workshopů

Poznámky:
1. Moll-stipendium - 10-měsíční stipendium pro 2 studenty UK (obor: dějiny umění) s 6týdenní praxí
- financuje Nadace Leonharda Molla (nabídky kazdý druhý rok)
2. Prof. Dr. Gerd Plewig podpora oboru dermatologie na vsech lékařských fakultách UK
3. Studentská výměna v rámci programu LLP/ERASMUS
4. Zalození Mezinárodního studentského klubu Praha-Mnichov (IUC) v Praze - 10.11.1996
5. Mezinárodní centrum pro vzdělání doktorandů v oblasti biotechnologií Nových Hradech - zapojení LMU


Tisk

Poslední změna:
4. prosinec 2013 18:55
A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA