Disciplinární řád pro studenty

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o vysokých školách je vnitřním předpisem veřejné vysoké školy disciplinární řád pro studenty. V souladu se zákonným ustanovením byl Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze schválen dne 22. ledna 1999 Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy v Praze, který nabyl platnosti dnem 26. dubna 1999, kdy byl registrován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy v Praze upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů Univerzity Karlovy v Praze, ukládání sankcí, jakož i disciplinární řízení v této věci.


Poslední změna: 12. listopad 2014 16:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám