Přiznávání akademických titulů

Přiznávání akademického titulu „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ )

Akademický titul „magistr“ jsou oprávněni užívat též absolventi vysokých škol, kteří ukončili studium přede dnem 1. 7. 1990 a nebyl jim přiznán akademický titul, stavovské označení nebo jiný titul absolventů vysokých škol podle dřívějších předpisů. O tom jim vydá vysoká škola osvědčení.


Na základě ustanovení příslušného zákona je možné osvědčení vydat pouze absolventům standardního studia Univerzity Karlovy (příp. vysokých škol a fakult, které byly do UK začleněny), osvědčení není možné vydat absolventům rozšiřujícího nebo doplňujícího studia na UK, absolventům rigorózního řízení (byl jim udělen vyšší akademický titul) a absolventům jiných vysokých škol, vč. absolventů zahraničních vysokých škol, byť jim bylo studium uznáno jako rovnocenné se studiem na UK.


Postup pro přiznání akademického titulu magistrPřiznávání akademického titulu "doktor" (ve zkratce "Ph.D.")

Přiznávání akademického titulu „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem) absolventům lékařského a veterinárního studia

(§ 99 odst. 12 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.)


Týká se absolventů UK, kteří ukončili doktorské (dříve postgraduální) studium do 31. prosince 1998.

(§ 99 zákona č. 111/1998 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999)
Postup pro přiznání akademického titulu doktorPřiznávání akademického titulu uváděného před jménem


Přiznávání akademického titulu uváděného před jménem (např. doktor přírodních věd - ve zkratce uváděné před jménem „RNDr.“, doktor filozofie - ve zkratce uváděné před jménem „PhDr.“ …….) absolventům doktorského (dříve postgraduálního) studia, kteří získali akademický titul „magistr“ a akademicko-vědecký titul „doktor“

(§ 99 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.)


Týká se absolventů UK, kteří ukončili doktorské (dříve postgraduální) studium do 31. prosince 1998.

(§ 99 zákona č. 111/1998 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999)
Postup pro přiznání akademického titulu uváděného před jménemNahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu

Nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu „doktor“ ve zkratce „Dr.” zkratkou „Ph.D.” (uváděnou za jménem)

(§ 99 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.)


Týká se absolventů UK, kteří ukončili doktorské (dříve postgraduální) studium do 31. prosince 1998.

(§ 99 zákona č. 111/1998 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999)
Postup pro nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu
Nahrazení akademického titulu „doktor teologie“

Podle čl. I bodu 290 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:


Nahrazení akademického titulu „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.” uváděné za jménem) akademickým titulem „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.” uváděné za jménem)

(§ 99 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.)


Týká se absolventů UK, kteří ukončili studia v doktorských studijních programech v oblasti teologie a získali podle § 47 odst. 5 akademický titul „doktor teologie“ do 31. srpna 2016.

(§ 99 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. září 2016)


Postup pro nahrazení akademického titulu „doktor teologie“Poslední změna: 1. září 2016 16:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám